SKG-IKOB en NEN sluiten overeenkomst over Veiligheidsladder

6 april 2020 | 2 minuten leestijd

Uit cijfers van Inspectie SZW blijkt dat gebrekkige communicatie, hoge tijdsdruk en onvoldoende alertheid veel voorkomende ongevalsoorzaken zijn. Om bouwplaatsen echt veilig te maken, moeten werknemers zich bewust worden van de risico`s. Om hier in de praktijk voor te zorgen is de Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder) ontwikkeld, in ons land beheerd door NEN. SKG-IKOB is nu bevoegd om bedrijven te ondersteunen bij de introductie van het instrument. SKG-IKOB voert audits uit en verstrekt het bijbehorende certificaat. Met dit certificaat tonen bouw- en infrabedrijven aan dat veiligheid de hoogste prioriteit heeft.

Bewust veilig handelen verbeteren

Met de Veiligheidsladder kunnen werkgevers het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen beoordelen, meten en continu verbeteren. Hoe meer verantwoordelijkheid, reflectie en investeringen, hoe hoger de trede. Met de Veiligheidsladder belicht het bedrijf dus andere aspecten dan met systemen als ISO 45001 en VCA.

Gebruik van de Veiligheidsladder dringt door in alle geledingen van de organisatie. Werknemers worden zich bewuster van de risico`s. Zij werken veilig en zullen onveilige situaties eerder dan voorheen bij hun leidinggevende melden. Dat resulteert in een hoger veiligheidsniveau en minder ongevallen. Daarmee worden persoonlijk leed, hoge verzuim- en faalkosten en onnodig oponthoud van de werkzaamheden voorkomen.

Verplicht vanaf 2021

Vanaf 2021 wordt veiligheidsbewustzijn als verplichting opgenomen in veel aanbestedingen en contracten in de bouw- en infrasector. Dat hebben de ondertekenaars van de Governance Code `Veiligheid in de Bouw` afgesproken. Zij gaan de Veiligheidsladder gebruiken om het veiligheidsbewustzijn van uitvoerende partijen meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Vanaf 2021 is trede 2 van de ladder vereist, vanaf 2023 zelfs trede 3. 

Gerelateerde artikelen