Start normcommissie ‘Toegankelijkheid Gebouwen’

10 februari 2020 | 2 minuten leestijd

Toegankelijkheid van gebouwen maakt dat mensen in een gebouw kunnen doen waar het voor bestemd is. Om deze toegankelijkheid te realiseren, worden aan gebouwen eisen gesteld en zijn er normen die kunnen worden toegepast.

Toegankelijkheid voor de Bouw 

In het actieplan Toegankelijkheid voor de Bouw, onderdeel van het kabinetsprogramma `Onbeperkt Meedoen!`, is gesignaleerd dat het in de praktijk ontbreekt aan een volledige en eenduidige richtlijn om goed toegankelijk te kunnen (ver)bouwen. In het actieplan is daarom, met een groot aantal partijen uit het veld, de ambitie gesteld om een breed gedragen en eenduidige norm voor toegankelijkheid van gebouwen te ontwikkelen. Het betreft een vrijwillige norm die in het gehele bouwproces moet kunnen worden toegepast.

Ontwikkeling van de norm 

NEN gaat invulling geven aan de ontwikkeling van deze norm. Hiermee wordt ook aangesloten bij de internationale en Europese ontwikkelingen en verdragen waaraan Nederland zich met de bekrachtiging van het VN verdrag in 2016 heeft gecommitteerd. De Europese norm `Accessibility in the built environment` is op dit moment in ontwikkeling en wordt naar verwachting in 2020 gepubliceerd. De te ontwikkelen Nederlandse norm kan op basis van deze Europese norm in de Nederlandse context worden vormgeven en ingevuld.

Tijdens de startbijeenkomst wordt nader ingegaan op de aanleiding en het doel van de normcommissie `Toegankelijkheid van Gebouwen` en de relaties en verbindingen met de Europese norm. Er wordt in kaart gebracht welke mogelijkheden en wensen de deelnemers zien, hoe de normcommissie wordt vormgegeven en hoe de norm ontwikkeld wordt.

Gerelateerde artikelen