Thermografie: vijf toepassingen in de bouw

Bouw
18 januari 2024 | 4 minuten leestijd
Geschreven door: Marion de Graaff

Met thermografie, het maken van warmtebeelden door een infraroodcamera, is het mogelijk om contactloos constructiefouten te lokaliseren en zo de kwaliteit van een gebouw op een hoger plan te krijgen. De beelden van een warmtebeeldcamera moeten wel met kennis van zaken geanalyseerd worden. Gebeurt dat, dan zijn warmteverliezen, lekkages (zowel vocht als lucht) en andere afwijkingen heel nauwkeurig vast te stellen. Thermografie wordt in de bouw dan ook steeds vaker toegepast, onder ander op de volgende vijf manieren.

Luchtdichtheid checken

Kierende ramen en deuren zorgen voor tocht. Dat gaat ten koste van het comfort en zorgt voor een hogere energierekening. Tochtklachten kunnen met een thermografische check gevisualiseerd worden. In nieuwbouw kan het zijn dat kozijnen niet goed zijn ingebouwd, in bestaande bouw kan in de loop van de jaren verzakking of scheurvorming zijn ontstaan waardoor kozijnen niet goed meer aansluiten op de gevel. 

Thermografie wordt bij tocht soms gecombineerd met een blowerdoortest. Die test zorgt voor onderdruk in het pand waarna lucht van buitenaf door kieren naar binnen kan stromen. De warmtebeeldcamera maakt vervolgens duidelijk waar de kieren exact zitten, waarna ze verholpen kunnen worden. 

Oorzaak vochtplekken vaststellen

Vocht in een gebouw is altijd een punt van zorg. Het gaat nooit ‘vanzelf’ over en de oorzaak moet dus onderzocht worden. Vochtplekken kunnen op een kapotte waterleiding duiden, maar ook verstopte of niet goed gemonteerde regen- of afvalwaterafvoeren kunnen voor wateroverlast zorgen. Een warmtebeeldopname maakt het mogelijk om zonder hak- of breekwerk de oorzaak van een vochtprobleem vast te stellen. Het oplossen van zo’n probleem voorkomt dat vocht voor ergere schade zorgt. 

Dak inspectie uitvoeren 

Bij mogelijke problemen aan het dak, zoals tocht of vocht, is een inspectie nodig. Misschien is er sprake van kiervorming, of is er een afdichting niet helemaal waterdicht meer door een beschadiging. Met een warmtebeeldcamera is dat goed vast te stellen. Een dakconstructie met vochtproblemen koelt in de avond niet gelijkmatig af. Op het infraroodbeeld van de warmtebeeldcamera zijn dan temperatuurverschillen te zien. 

Een inspectie met een warmtebeeldcamera kan van binnenuit uitgevoerd worden, in de ruimte direct onder het dak. Met behulp van een drone die is voorzien van een warmtebeeldcamera kan ook van buiten/bovenaf naar het dak worden gekeken. 

Opname van de gevel

Om de mate van isolatie van een pand vast te stellen, en in het geval van schade, biedt de thermografische opname van een totale gevel inzicht. Dat kan lastig zijn als het om een groot gebouw gaat. In een smalle straat kan bijvoorbeeld niet genoeg afstand zijn om de gevel in z’n geheel in beeld te krijgen. Veel warmtebeeldcamera’s beschikken over een panoramabeeld-instelling om meerdere beelden samen te voegen tot een geheel. Alle details van de gevel zijn dan gemakkelijk te herkennen en te analyseren. 

Koudebruggen lokaliseren

Een koudebrug in een woning of gebouw kan tot schimmelvorming leiden. Een koudebrug zorgt ervoor dat vocht uit de omgevingslucht op een bepaalde plek neerslaat, en daar kan schimmel ontstaan. Dat is slecht voor de gezondheid van de bewoners; de oorzaak moet dus opgespoord. Bij schimmel zal een warmtebeeldcamera in de meeste gevallen een koudebrug blootleggen. 

Er bestaan camera’s die op basis van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de gemeten oppervlaktetemperatuur en -vochtigheid kunnen berekenen of er kans is op schimmelvorming. Is daar een indicatie voor, dan kan het potentiële gevaar van schimmel al worden aangepakt, zonder dat er daadwerkelijk schimmel aanwezig is. Voor mensen met gezondheidsklachten heel belangrijk!

Gerelateerde artikelen