Twee ultramoderne pompinstallaties voor waterbedrijf Waternet

17 September 2022

De acht KSB pompen en motoren, verdeeld over twee pompstations, worden gekenmerkt door een hoge efficiëntie en dienen ter vervanging van 18 pompen met bijbehorende motoren, waarvan de technische en economische levensduur ruim was overschreden. Het energieverbruik en de geluidsproductie van de oude pompen waren te hoog, terwijl trillingen en cavitatie de bedrijfszekerheid ernstig bedreigden. Bovendien was er te veel personeel nodig voor onderhoud.

Waternet

Waternet is als uitvoerend waterkringloopbedrijf verantwoordelijk voor zowel het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht als de gemeente Amsterdam. Waternet voorziet burgers, drinkwaterbedrijven en industrieën van een leveringszeker en toereikend aanbod van ruw en vers drinkwater. Aangezien het verzorgingsgebied onder zeeniveau ligt, behoort het beschermen van de 1,3 miljoen inwoners van het stroomgebied tegen overstromingen ook tot de taken van het waterbedrijf. 

Het door KSB uitgevoerde project vergde een zeer strakke planning, die was verdeeld in vier nauwkeurig vastgestelde fasen. De plannings- en uitvoeringsactiviteiten werden bemoeilijkt door de coronamaatregelen en door het feit dat in het hoogseizoen geen grote werkzaamheden konden worden uitgevoerd. 

Technische problemen die moesten worden overwonnen, betroffen de juiste plaatsing van de zuigmonden in de aanzuigkelder, de noodzaak een zo gelijkmatig mogelijke snelheidsverdeling bij een turbulente inlaatkelder te realiseren en het koelen van de frequentieomvormers inclusief ventilatiesysteem met omgevingslucht. Daarnaast dienden pompfunderingen trillingvrij te worden uitgevoerd. Een verdere uitdaging was gelegen in de complexe besturingstechniek. Een bezwarende omstandigheid was dat de werkzaamheden in vochtige en overstroombare zuigkelders moesten worden uitgevoerd. Bovendien zorgden de coronamaatregelen voor beperkingen.

De stromings-engineering (CFD) is uitgevoerd door KSB Nederland in samenwerking met de KSB vestiging in Halle, Duitsland, terwijl het ontwerp voor de pompfunderingen, leidinggrootte en leidingondersteuningen is verzorgd in samenwerking met HAL-Engineering, eveneens in Halle. Alle waterpompen van het type RDLO 500-685 zijn in aanwezigheid van de opdrachtgever op de proefstand in Halle fasegewijs getest volgens ISO 9906 klasse 1U. Aansluitend werden de pompen inclusief motor, frequentieregelaar, transformator en koppeling getest op energieverbruik van “wire to water”. De componenten werden in Nederland geassembleerd en gemonteerd.

KSB is een van `s werelds meest vooraanstaande producenten van pompen, afsluiters en bijbehorende systemen voor industrie en gebouwentechniek, water- en afvalwaterbeheer alsmede energietechniek en mijnbouw. Het concern is met eigen verkooporganisaties, productie- en servicebedrijven op alle continenten vertegenwoordigd.