​Uneto-VNI presenteert nieuwe richtlijn voor beveiligingsbedrijven

24 september 2015 | 2 minuten leestijd

Voorzitter Dick Tommel van Kwaliteit voor Installaties Nederland reikte op 23 september de eerste beoordelingsrichtlijn (BRL) uit aan Fred van Poelgeest, voorzitter van de Vakgroep Beveiliging van UNETO-VNI. “Deze beoordelingsrichtlijn is een voorbeeld van modern kwaliteitsdenken”, aldus Tommel. “De technische uitvoering door vakmensen is geborgd, tegelijkertijd houden we rekening met de belangen van klanten, overheid, certificerende instellingen en verzekeraars. De regeling heeft dus een breed draagvlak, is praktisch toepasbaar én toekomstbestendig.”

Enthousiast

Fred van Poelgeest, voorzitter van de Vakgroep Beveiliging van UNETO-VNI, is enthousiast: “Hier hebben we jaren hard aan gewerkt, we mogen trots zijn op het resultaat. Dit nieuwe kwaliteitskeur is hard nodig. We willen ons als professionele technische beveiligingsbedrijven onderscheiden in kwaliteit. Dat kan met deze regeling die zich volledig richt op elektrotechnische beveiligingsmaatregelen voor de zakelijke markt.”

De nieuwe BRL is ontwikkeld naar aanleiding van kritiek op de bestaande BORG-regeling. Rien van der Linden, coördinator voor de ontwikkeling van de BRL binnen de Vakgroep: “Van onze leden had 95% behoefte aan een eigen regeling zonder branchevreemde voorschriften, zoals bij BORG. Een ander belangrijk verschil met de BORG-regeling is dat het mogelijk is om installaties te laten certificeren. Dat geeft de klant extra zekerheid. Momenteel beperkt de BRL zich tot alarmeringssystemen, maar uitbreiding met cameratoezicht en toegangsbeheer is voorzien.”

Samenwerken

Ondanks de kritiek op de BORG-regeling blijft de Vakgroep Beveiliging samenwerken met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), de beheerder van de BORG-regeling. Voorzitter Van Poelgeest: “Een beveiligingssysteem bestaat niet alleen uit elektrotechnische maatregelen. De nieuwe BRL kan onderdeel worden van het Model integrale Beveiligingsaanpak dat naast technische ook uit organisatorische en bouwkundige maatregelen bestaat. Samen met het CCV en het College van Belanghebbenden Crimi geven wij graag invulling aan deze aanpak.”

De BRL Beveiliging is bedoeld voor bedrijven die beveiligingsinstallaties ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden. De regeling wordt beheerd door stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland (KViNL). Certificerende instellingen voeren de regeling uit. De BRL staat open voor alle technische beveiligingsbedrijven, dus ook voor niet-leden van UNETO-VNI. De BRL is verkrijgbaar bij ISSO.

Gerelateerde artikelen