‘Veel problemen door slechte rookgasafvoer’

Installatie
21 februari 2024 | 2 minuten leestijd

Appartementeneigenaren die hun rookgasafvoerkanaal niet op tijd hebben laten vervangen, lopen twee risico’s: koude woningen én levensgevaarlijke situaties door koolmonoxide. De oorzaak is dezelfde: slechte of oude rookgasafvoeren. Bij VvE Belang komen over dit onderwerp veel vragen binnen.

Als de rookgasafvoer ouder is dan 15 jaar of niet in goede staat verkeert, zal de gecertificeerde installateur niet garant willen staan voor een goede werking. Mogelijk gevolg: geen verwarming in de woningen. Een beunhaas inschakelen houdt een ander risico in: dat kan een forse boete tot gevolg hebben. Probleem is dat de rookgasafvoer meestal is weg-gemetseld in de muur. Veel verenigingen van eigenaars weten dan ook niet van het bestaan én het belang van een deugdelijk rookgasafvoerkanaal.

Levensgevaar

Een zo mogelijk nog groter risico lopen appartementseigenaars die hun rookgasafvoer niet op tijd hebben laten vervangen. Lekke rookgaskanalen kunnen leiden tot situaties waarin koolmonoxide in de woningen komt. Dit reukloze, onzichtbare gas eist elk jaar slachtoffers; soms ook dodelijk.

Een rookgasafvoerkanaal is een buis die schadelijke rookgassen afvoert die ontstaan bij het verbranden van gas in een cv-ketel. Een deugdelijk rookgasafvoerkanaal voorkomt dat deze gassen in de woning kunnen binnendringen en de bewoners schaden. Het kanaal zorgt ervoor dat de rookgassen veilig worden verwijderd en koolstofmonoxidevergiftiging (CO) wordt voorkomen.

De Gasketelwet

Op 1 april 2023 is de ‘Gasketelwet’ in werking getreden. Sinds die datum mogen alleen gecertificeerde installateurs werkzaamheden uitvoeren aan de installatie, het onderhoud en de reparaties van gasgestookte installaties. Daarmee moeten ze garant staan voor de goede werking en de veiligheid van het hele systeem: van ketel tot rookgasafvoer. De Gasketelwet is bedoeld om bewoners te beschermen tegen koolmonoxidevergiftiging (CO) door veiligheidsnormen voor ketelonderhoud vast te stellen.

Onderhoudsbedrijven die weigeren onderhoud uit te voeren aan een ketel waarbij de staat van het rookgasafvoerkanaal onbekend is, handelen niet nalatig. Zij zijn gebonden aan de wettelijke vereisten en normen die zijn vastgesteld om de veiligheid en kwaliteit van verwarmingsinstallaties te waarborgen.

Door te eisen dat rookgasafvoerkanalen in een goede conditie zijn, dragen onderhoudsbedrijven bij aan het minimaliseren van de risico’s voor bewoners.

Gerelateerde artikelen