Vekudak vraagt aanpassing BRL 1511 met prestatie-eisen voor dakbaan in combinatie met PV-panelen

5 juli 2021 | 3 minuten leestijd

De vraag naar zonnepanelen neemt de laatste jaren sterk toe. Door verduurzaming en duurzaam bouwen worden er steeds vaker PV-panelen op daken geplaatst. Het is essentieel dat de juiste dakbaan wordt gecombineerd met PV-panelen. De dakconstructie en opbouw moeten ook in staat zijn al snel 10 tot 14 kilo extra gewicht te dragen per vierkante meter.

Knelpunten in de praktijk

Uit de praktijk blijkt dat bij veel bouwpartners van Vekudak onduidelijkheid bestaat over de juiste dakbaan in combinatie met PV-panelen. Daarnaast is bij aanbesteding niet altijd bekend dat PV-panelen worden toegepast of dat de opdrachtgever zoekt naar de laagste prijs.

Deze knelpunten zorgen voor veel vragen tussen bouwpartners met als gevolg dat er vaak PV-panelen worden toegepast op dakbanen die hier minder geschikt voor zijn. Uit de ervaring van Vekudak blijkt dat dit bij vrijwel alle soorten dakbanen met PV-panelen geldt.

Advies Vekudak

Vekudak adviseert op dit moment bij montage van PV-panelen een dakbaan met een dikte van 2mm toe te passen. Dakbanen met een dikte van 2mm zijn duurzamer, beter bestand tegen extreem weer en kunnen het extra gewicht van PV-panelen dragen.

Als het College van Deskundigen besluit tot een prestatie-eis voor dakbanen in combinatie met PV-panelen neemt Vekudak die prestatie-eis over. Voordeel van een prestatie-eis in BRL 1511 is dat deze direct gekoppeld is aan de Vakrichtlijn. Door deze aanpassing zullen dus direct alle bouwpartners op de hoogte zijn van de nieuwe richtlijn. Hierdoor zullen onduidelijkheden bij bouwpartners worden weggenomen en stijgt de veiligheid rond de plaatsing van PV-panelen.

Hogere opbrengst

Het plaatsen van PV-panelen in combinatie met PVC dakbedekking levert nog een groot voordeel op. PVC dakbedekking zorgt voor een hogere opbrengst van aangebrachte PV-panelen. Daardoor verdienen zonnepanelen zichzelf nog sneller terug. 

BRL

Een beoordelingsrichtlijn (BRL) is een document dat alle informatie bevat voor de beoordeling van een (certificatie)systeem voor een bepaald product, realisatieproces, persoon of dienst. In BRL 1511 wordt ingegaan op gesloten dakbedekkingssystemen voor de afwerking van platte of hellende daken op een al dan niet geïsoleerde onderconstructie of in een omgekeerd dak.

Gerelateerde artikelen