VELUX Groep bant plastic uit alle dakraamverpakkingen

4 January 2023

Wereldwijd wordt er jaarlijks 300 miljoen ton plastic afval geproduceerd. Onderzoekers schatten dat 60% van alle plastic dat sinds 1950 is geproduceerd uiteindelijk op een vuilnisbelt of in de natuur belandt2. Plastic voor eenmalig gebruik heeft een aantoonbaar negatief effect op de biodiversiteit en het milieu wanneer het op de verkeerde plek terechtkomt3. In plaats van plastic zal voor de verpakking van de ramen nu karton met het FSC (Forest Stewardship Council)-keurmerk worden gebruikt.

De nieuwe manier van dakramen verpakken verlaagt de CO2-uitstoot met 13% voor de VELUX Groep. Dat is een significante bijdrage aan het strategische doel om in 2030 recyclebaar verpakkingsmateriaal te maken die geen plastic bevatten en 100% recyclebaar zijn.

Het is ook een duidelijke stap in het totale transformatieproces om als VELUX Groep een duurzaam bedrijf te worden dat bewuste keuzes maakt over welke producten en oplossingen in de markt worden gezet. “VELUX wil heel bewust een significante bijdrage leveren aan een duurzamere toekomst, door goed na te denken over wat goed is voor onze planeet en de natuur in alles wat we doen,” zegt Jeroen Proemstra, Market Director VELUX Nederland.

“De verpakking is een belangrijk onderdeel van het product en moet daarom ook zo milieuvriendelijk mogelijk zijn. We zijn trots dat we erin geslaagd zijn de hoeveelheid plastic die we gebruiken voor het beschermen en verpakken van onze dakramen substantieel te verlagen. Daarmee zetten we een belangrijke stap richting ons verduurzamingsdoel dat wij `Green our packaging` noemen.”

De duurzaamheidsstrategie die VELUX Groep in 2020 heeft gelanceerd zal over een periode van 10 jaar tot een omwenteling leiden waarbij VELUX voorop loopt met klimaat- en milieuacties, innovatieve duurzame producten zal introduceren en transformeert naar een duurzame, maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering.