VELUX Groep verbindt zich aan duurzame gebouwen en gemeenschappen

1 December 2021

Hoe zou het zijn als we duurzamer, gezonder en meer in verbinding zouden kunnen leven? Dit is een van de vele fundamentele vragen die aan de orde komen in het Build for Life concept, dat door VELUX is ontwikkeld en op 15 november werd gepresenteerd op de Build for Life conferentie. Het plan komt voort uit het diepgewortelde besef bij VELUX dat het mogelijk moet zijn om duurzamer te bouwen op een manier die mensen gelukkiger en gezonder maakt.

Build for Life is gebaseerd op de overtuiging dat de huidige manier van bouwen grote impact heeft op mensen en de ecosystemen die ons bestaan mogelijk maken. Het fungeert als kompas voor ontwerpers, stedenbouwkundigen en bouwers en biedt ook suggesties hoe we bepaalde prangende kwesties kunnen oplossen:

  • Milieu: Gebouwen zelf zijn verantwoordelijk voor zo`n 39% van de CO2-uitstoot wereldwijd en 40% van de wereldbevolking heeft een nieuwe woning nodig (UNEP, 2015); tegelijkertijd moeten we vóór 2050 CO2 neutraal zijn om de klimaatcrisis te beteugelen. Door het gebruik van materialen met een lagere milieu-impact en te focussen op de levenscyclus van een gebouw kunnen we voldoen aan de toenemende huisvestingsbehoefte zonder de aarde uit te putten.
  • Gezond: Alhoewel we tot wel 90% van onze tijd binnen doorbrengen, slagen we er niet in een gezond binnenklimaat te scheppen doordat we voor alle gebouwen een standaard aanpak kiezen en concessies doen aan de kwaliteit van de bouwmaterialen. Door in het ontwerp gezonde uitgangspunten voor binnenruimten toe te passen en gezonde materialen, kunnen we gebouwen maken die niet alleen minder ziek maken, maar ook daadwerkelijk een betere gezondheid opleveren.
  • Betaalbaar: In 2050 wonen naar verwachting 2,5 miljard meer mensen in steden. Tegelijkertijd stijgen op de meeste plaatsen de huizenprijzen gestaag waardoor onze bebouwde woonomgeving onbetaalbaar wordt voor de mensen die er juist het meeste baat bij zouden hebben. Door een woonomgeving te ontwerpen die uitgaat van betaalbaarheid, gedeelde woonruimte en nieuwe verdienmodellen, wordt wonen bereikbaar voor een doelgroep die daar het meeste profijt van heeft.
  • Gemeenschap: Ondanks het feit dat we dichter op elkaar wonen en meer verbonden zijn dan ooit, voelen we ons ook eenzamer en angstiger met meer stress dan ooit. Zo verlangt bijvoorbeeld één op de vijf mensen in Denemarken naar gemeenschapszin en een gevoel van geborgenheid. Door onze gebouwde omgeving zo te ontwerpen dat er een gemeenschap ontstaat waarin gezamenlijkheid, meedoen, identiteit en veiligheid hand in hand gaan, kunnen we het welzijn en de algemene gezondheid verbeteren en angst, eenzaamheid en stress verminderen.

“Huizen en gemeenschappen moeten gestoeld zijn op gezonde en hernieuwbare ontwerpprincipes met oog voor de mens en onze planeet. Build for Life is meer dan een ontwerp, het is een manier van denken en leven”, aldus Lone Feifer, Director of Sustainable Buildings, VELUX Groep.

Hernieuwbare kijk op onze toekomstige gebouwde omgeving

VELUX introduceert Build for Life als onderdeel van haar totale duurzaamheidsstrategie en om bij te dragen aan de Sustainable Development Goals van de VN (no. 11:Sustainable Cities And Communities), waarmee VELUX haar ruim 18 jaar ervaring in duurzame gebouwen naar een hoger plan tilt.

Het concept is uitgewerkt in een Kompas Model met zeven strategische drijvers: flexibiliteit, kwaliteit, milieu, gezond, gemeenschap, lokaal, en betaalbaar – als richtlijnen voor de bouw en ontwikkeling. Met dit raamwerk wordt samenwerking vanuit de verschillende sectoren bevorderd om gebouwen te ontwikkelen en bestaande gebouwen aan te passen voor de toekomst.

Build for Life gaat veel verder dan alleen een ontwerp; er ontstaat een nieuwe taal en een nieuwe manier van denken die de hele industrietak aangaat, gevoed door de stellige overtuiging dat alleen door industrie-breed samen te werken het mogelijk wordt om gezondere en duurzamere woonomgevingen voor iedereen te realiseren.

Het Kompas Model is een co-creatie van EFFEKT architecten, MOE ingenieurs, LeaderLab en de VELUX Groep. Het Kompas is bedoeld als een partner-platform waarbij partijen met gelijkgestemde visies worden uitgenodigd om te participeren in deze omwenteling binnen de gebouwde omgeving. 

Om duurzaam bouwen te demonstreren, heeft de VELUX Groep samen met partners EFFEKT architecten en MOE ingenieurs vijf principes ontwikkeld. Elk element neemt een typische benchmark in de markt en beschrijft van daaruit hoe de verbetering en reductie er vervolgens uitziet. De vijf principes zijn: gezond, schaalbaar, gemeenschappelijk, simpel en aanpasbaar.