‘Verduurzaming bouwsector wordt belemmerd door gebrek aan overzicht’

15 december 2022 | 4 minuten leestijd
Uit onderzoek dat studenten van de Hogeschool van Amsterdam voor Emissievrije stadlogistiek expert Bluekens EV deden blijkt dat er vier grote factoren zijn die de verduurzaming van het bouwtransport vertragen of tegenhouden in Nederland. De meeste factoren hebben te maken met een gebrek aan overzicht.

De bouw speelt een grote rol in het stikstofdebat maar ook in de uitstoot van andere broeikasgassen. Daarom proberen bouwbedrijven op verschillende manieren te verduurzamen met bijvoorbeeld ledverlichting en duurzaam bouwmaterieel. Maar ook warmtepompen en zonnepanelen op vaste bedrijfslocaties. Het zijn goede ontwikkelingen wanneer bouwvervoer dagelijks uitstootvrij naar de bouwplaats kan rijden, maar helaas zijn er nog veel belemmeringen om dit daadwerkelijk op grote schaal uit te voeren.

‘Overzicht ontbreekt’


Uit het onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam blijkt dat de grootste belemmering in verduurzaming van de bouwsector is dat er nog te weinig vanuit de overheid wordt gedaan om dit aan te jagen. Veel stakeholders uit de bouwsector geven aan dat er te weinig zekerheid is en ze een houvast missen in de vorm van een duidelijke en concrete routekaart vanuit de overheid. Daarnaast wordt er te weinig op duurzaamheid aanbesteed en zijn de terugverdienkansen te laag. 


Rachid Lezaar, adviseur emissievrije stadslogistiek bij Bluekens EV: “Om de verduurzaming van het bouwtransport overzichtelijker te maken is innovatie en een andere benaderingswijze nodig. Hiervoor moet gekeken worden naar het voertuig, de energie, laadinfrastructuur, het wagenpark en de logistiek. Op basis daarvan kan er een 360-graden plan ontwikkeld worden wat dient als de routekaart voor het bouwbedrijf.”


Onvoldoende laadinfrastructuur


Het tweede probleem voor het verduurzamen van het bouwtransport op en naar de bouwplaats is de stroomvoorziening voor het nieuwe duurzame materieel. De steeds toenemende schaarste aan beschikbare capaciteit op het net is uitdagend, maar wanneer relevante en innovatieve marktpartijen samenwerken is een mogelijke oplossing in zicht. Er zijn tal van manieren om bestaande aansluitingen, die geen contante energievraag hebben (bijvoorbeeld evenementenlocaties of stadions), te benutten. Er moet alleen met een ruimere blik naar het aanbod gekeken worden.


Meer wet- en regelgeving

De huidige wet- en regelgeving stimuleert de bouwsector nog niet genoeg om te verduurzamen. In sommige gevallen zorgt het er zelfs voor dat bouwprojecten niet vooruit kunnen. Terwijl de branche juist gemotiveerd moet worden om te verduurzamen of elektrificeren.


Er zijn in de grote steden wel milieuzones en restricties, maar in de rest van Nederland is dat niet het geval. Daar voelt men niet de druk om te veranderen en omdat het ook niet altijd direct inzichtelijk is wat er allemaal moet gebeuren, loopt de algehele verduurzaming vertraging op.


Versplintering in de bouwsector

De bouwsector is complex en versnipperd waardoor het uitdagend is om een eenduidig beleid te voeren met alle leveranciers en onderaannemers. Partijen hebben verschillende visies en er zijn verschillende ambities vanuit gemeentes. 

Wij zijn in Nederland erg vooruitstrevend in de verduurzaming van het bouwtransport, maar andere landen lopen hier nog sterk op achter. Het ontbreken van eenheid in Europa zorgt ook weer voor vertraging.

Gerelateerde artikelen