Verdwijnen de metselaar en timmerman van de bouwplaats?

23 March 2021

Stephanie Schrijvers, junior consultant bij Brink: “De innovatiekracht in de sector laat nog te wensen over. Het is aan jonge starters om de oudere generatie hierin mee te nemen. Ik verwacht dat er straks hele huizen uit de 3D-printer komen rollen. Wat dat voor de bouw betekent? Er zijn geen metselaars of timmermannen meer nodig, en dat kan een overschot op de arbeidsmarkt veroorzaken.”

Jeroen Meerum Terwogt: “De wereld verandert in rap tempo, projecten worden complexer en de bouw moet deze ontwikkeling bijbenen. Ik weet niet of er straks geen metselaars en timmermannen meer nodig zijn. Wat wel zeker is, is dat er dankzij innovatie nieuwe functies ontstaan. Daarom moeten we als sector onze mensen continu blijven ontwikkelen en openstaan voor professionals uit andere branches.”

“Niet alleen onze klantpartners zijn daar gebaat bij, wij hebben vanuit onze wervingsuitdagingen ook een bredere blik op profielen ontwikkeld. Als Building Heroes willen we deze ontwikkeling aanjagen. Dat doen we door branchevreemde professionals aan te trekken en klaar te stomen voor de bouw. Technische (hard) skills worden immers minder belangrijk. Bedrijf die willen (blijven) innoveren, moeten professionals met andere achtergronden en nieuwe zienswijzen aantrekken.” 

Digitalisering is nodig

Marinus den Harder, directeur van de Trebbe Group: “Dankzij technologische innovatie ontstaat er een datastroom die het leereffect verbetert. Ook wordt het mogelijk om een stuk intelligenter te bouwen. Dit is wat mij betreft een echte game changer. Mijn verwachting is dan ook dat een digitaliseringsslag essentieel is voor de bouw.”

Peter Riemers, directeur bij Van Wijnen Breda, geeft praktische invulling aan het begrip digitalisering: “Aan de hand van big data inventariseren we waar behoefte aan is, zodat duidelijk is of een bouwidee over twintig jaar nog wel relevant is. Wat is de footprint van dit gebouw? Hoe zit het met de Total Cost of Ownership? Door hierbij stil te staan, kan je anticiperen op veranderende gebruikerswensen. Denk aan een shift naar compact, betaalbaar en zelfvoorzienend leven.”

Innovatie meer dan digitaal

Jonathan Furst, CEO bij ASVB: “Er is de afgelopen 40 jaar absoluut geïnnoveerd, maar er liggen nog steeds kansen. Talenten in de bouw moeten zich meer specialiseren. Ook zouden de verantwoordelijkheden voor innovatie laag in de organisatie moeten liggen. Er wordt nog wel eens geprobeerd innovatie te managen, maar de praktijk wijst uit dat dat niet werkt.”

“Innovatie is niet alleen iets technologisch. Er ontstaan namelijk ook nieuwe samenwerkingsvormen tussen ketenpartijen in de bouw. Denk aan nieuwe manieren van samenwerken als co-makership en co-creatie. Dit zorgt voor betere producten en processen waarbij elke ketenpartij waarde toevoegt en daarvoor gewaardeerd wordt. Innovatie zit ook in de manier waarop mensen of bedrijven samenwerken” aldus Jeroen Meerum Terwogt in The Human Agenda.