Warmtepomp niet door erkend installateur geïnstalleerd? Dan geen subsidie

23 maart 2023 | 3 minuten leestijd
In een recente uitspraak van de rechter is de toekenning van een subsidie voor een zonneboiler en warmtepomp afgewezen. Volgens de verweerder in de zaak is de installatie niet uitgevoerd door een erkend bedrijf, wat noodzakelijk is voor de aanvraag van subsidie. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), een van de hoogste bestuursrechters, heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) – die in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de subsidieregeling uitvoert – in het gelijk gesteld.

Een consument vroeg in februari 2021 subsidie aan voor een zonneboiler en een warmtepomp en stopte daar een factuur van de aanschafkosten bij. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de klant volgens gevraagd een factuur aan te leveren van de installateur met installatiedatum en foto`s waaruit blijkt dat de apparaten zijn geïnstalleerd. Hij stuurde vervolgens foto`s op en 2 facturen van 0,01 euro voor de installatie, controle en inbedrijfstelling van de zonneboiler en de warmtepomp. RVO heeft toen de subsidieaanvraag afgewezen, omdat de consument niet kon aantonen dat de apparaten geïnstalleerd waren door een installatiebedrijf, zoals verplicht is.

De bewuste consument heeft in een later stadium een verklaring opgestuurd waarin de verkoper van de apparaten bevestigt dat hij de installatie heeft uitgevoerd. Dit om de suggestie van RVO te weerleggen dat de consument de apparaten zelf zou hebben geïnstalleerd. De persoon in kwestie stelde voor de rechter dat hij zelf niet meer heeft gedaan dan de plek vrijmaken en een gat in het plafond heeft gemaakt voor de leidingen. RVO blijft echter bij zijn standpunt, omdat de leverancier van de apparaten in het register van de Kamer van Koophandel niet staat geregistreerd als installatiebedrijf maar als recyclingbedrijf.

Dit vereiste om de producten door een installatiebedrijf te laten installeren is ingevoerd per 1 januari 2021. Omdat de aanvrager de subsidie heeft aangevraagd in 2021, is dit vereiste van toepassing op zijn aanvraag. De installateur was op dat moment niet in een handelsregister ingeschreven in de sectie installatiebedrijf of een vergelijkbare sectie. Het CBb is dan ook onverbiddelijk: de installateur is niet een installatiebedrijf zoals omschreven in de subsidieregeling. De installatie van de apparaten voldoet daarom niet aan de vereisten.

De consument had volgens de bestuursrechter zelf moeten en kunnen nagaan of de installateur als installatiebedrijf was ingeschreven in een handelsregister door dit te vragen aan de leverancier/installateur van de apparaten dan wel de website van RVO te raadplegen, of het handelsregister, dat algemeen toegankelijk is.

Gerelateerde artikelen