35.000 nieuwe publieke laadpunten in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht

Hub Redactie
Hub Redactie
15 maart 2024
2 min

De komende vier jaar komen er in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht maximaal 35.000 publieke laadpunten bij. Daarvoor heeft MRA-Elektrisch voor 74 gemeenten een aanbesteding gedaan. Shell ubitricity, Vattenfall InCharge en TotalEnergies gaan de laadpalen plaatsen, beheren en exploiteren. De eerste palen kunnen al vanaf medio 2024 op straat staan. “Het aantal elektrische auto’s groeit als het goed is de komende jaren door ”, licht Jeroen Olthof, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland toe.

“Met deze gezamenlijke aanbesteding zijn wij op die groei voorbereid. De gunning gaat naar drie partijen die ook goed gekeken hebben naar hoe de nieuwe generatie laadpalen moeten functioneren en eruit moeten zien,” aldus Olthof. De laadpalen op straat moeten goed worden gebruikt. Het plaatsen van laadpalen gebeurt daarom op verzoek van elektrische rijders. Ook als uit de data blijkt dat een laadpaal drukbezet is, worden er laadpalen in de buurt bijgeplaatst.

De drie winnaars van de concessie onderscheiden zich onder meer met hun ideeën voor de functionaliteit en het ontwerp van de laadpaal. Een nieuwe laadpaal die minder plek inneemt en in het straatbeeld past. Gemeenten hebben de mogelijkheid om te kiezen voor een specifieke kleur. Dankzij netbewust laden wordt rekening gehouden met netcongestie. 

Slim laden

Bij deze nieuwe publieke laadpalen is slim laden standaard. Dat betekent dat er vooral wordt geladen als het rustiger is op het elektriciteitsnet, op momenten waarop er veel groene stroom (zonne- of windenergie) wordt opgewekt en de stroomprijs laag is. Dit gebeurt automatisch waardoor de e-rijder er niets van hoeft te merken. Dankzij slim laden wordt de laadsessie verschoven naar een gunstiger tijdstip: bijvoorbeeld van de avond naar midden in de nacht. Alle drie de laadpaalexploitanten laten de e-rijder hier via variabele laadtarieven van meeprofiteren, waardoor de e-rijder goedkoper uit is.

Netbewust laden

Met de aanbesteding is ook geanticipeerd op netcongestie. Net als bij snelladers (die om een zware netaansluiting vragen), speelt de drukte op het net ook bij de reguliere laadpalen een rol. De nieuwe laadpalen zijn geschikt voor ‘netbewust laden’. Samen met de netbeheerders werd eind 2023 de handreiking netbewust laden gepresenteerd om knelpunten op het net op te lossen. Op die plekken op het net waar de vraag naar elektriciteit even te groot is, kunnen de laadpaalexploitanten het vermogen van de laadpalen dan tijdelijk verminderen.

Uitgelicht

voorbereiden op Wkb

Voorbereiden op de Wkb doe je zo

Lees meer
Hub Redactie
Hub Redactie

Gerelateerde artikelen