‘Elektriciteitsnet in deel havengebied Vlissingen vol’

Hub Redactie
Hub Redactie
15 mei 2024
2 min

Het regionale elektriciteitsnet in Vlissingen-Oost bereikt de maximale capaciteit in een deel van het havengebied. Netbeheerder Stedin kondigt daarom congestie aan voor dit gebied bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en start een onderzoek naar congestiemanagement. Dit betekent dat het voor grote bedrijven niet meer mogelijk is om een nieuwe aanvraag te doen voor het afnemen van elektriciteit of een uitbreiding van de bestaande aansluiting. Aanvragen voor het terugleveren van elektriciteit zijn nog wel mogelijk.

Regiodirecteur Martin Martens: “In 2022 verdriedubbelde Stedin ruimschoots de capaciteit van dit station van 40 MW naar 150 MW, vanwege de groeiende vraag naar elektriciteit. Steeds meer bedrijven willen zich vestigen in de haven en verduurzamen hun bedrijfsprocessen. Daardoor moet het stroomnet opnieuw worden uitgebreid. De vraag vanuit de markt gaat harder dan het tempo waarop Stedin het net kan uitbreiden. De nieuwe uitbreiding in het verdeelstation Vlissingen-Oost bestaat uit een extra transformator van 150 MW en een extra schakelinstallatie. Daarnaast onderzoekt Stedin samen met TenneT of een uitbreiding van de bestaande 150 kV aan netcapaciteit nodig is. Naar verwachting zijn de werkzaamheden van Stedin in 2029 gereed.”

Congestiemanagementonderzoek

Sinds 19 juli 2023 is in dit gebied al congestie voor het afnemen van elektriciteit op het landelijke hoogspanningsnet van landelijke netbeheerder TenneT. Het onderzoek naar congestiemanagement door TenneT loopt nog en naar verwachting zijn de uitkomsten in juni gereed. Dankzij dit onderzoek hebben zowel TenneT als Stedin meer inzicht in de stroomvraag van bedrijven op de wachtlijst en daarmee in de toekomstige vraag naar transportcapaciteit in het havengebied van Vlissingen-Oost. Als uit het congestiemanagementonderzoek van TenneT zou blijken dat er ruimte is gevonden voor bepaalde delen van Zeeland, dan geldt dat niet voor klanten in Vlissingen-Oost Havens 9350-9990. Omdat er ook congestie is op het regionale net van Stedin.

Mogelijkheden flexibel energiegebruik

In het congestiemanagementonderzoek gaat Stedin na of het regionale net beter benut kan worden door het flexibel omgaan met energieverbruik door de bedrijven in dit deel van de haven. Eind 2024 verwacht Stedin de resultaten van dit onderzoek. Stedin roept bedrijven in dit gebied op om, tegen een vergoeding, flexibiliteit aan te bieden via: Stedin.net/flexibelvermogen.

Uitgelicht

voorbereiden op Wkb

Voorbereiden op de Wkb doe je zo

Lees meer
Hub Redactie
Hub Redactie

Gerelateerde artikelen