Formerende partijen willen 100.000 woningen per jaar bouwen 

Woningbouw
Sander van der Meijs
16 mei 2024
2 min

De formerende partijen PVV, NSC, VVD en BBB willen een grote impuls geven aan de woningbouw. In het hoofdlijnenakkoord dat ze met elkaar sloten leggen ze de lat net iets minder hoog dan hij lag, op 100.000 woningen per jaar. 

Daarmee doet het nieuwe kabinet een stapje terug ten opzichte van de ambities van demissionair minister Hugo de Jonge, die koste wat kost 900.000 woningen had willen bouwen vóór 2030. Daarvoor waren 130.000 woningen per jaar nodig geweest. Overigens raakte dat doel ondanks zijn inspanningen steeds meer uit zicht, onder andere door stijgende rente, hoge materiaalkosten en energieprijzen en het personeelstekort. Toch moet er een tandje bij als er per jaar 100.000 woningen moeten worden gerealiseerd.

Woontop

Het nieuwe kabinet wil zo snel mogelijk een Woontop organiseren, staat in het hoofdlijnenakkoord, ‘waarbij rijksoverheid, pensioenfondsen, woningcorporaties, sociale partners, gemeenten en provincies afdwingbare afspraken maken om woningbouw structureel te verhogen.’

Daarnaast worden er verschillende maatregelen aangekondigd om de woningnood het hoofd te bieden. Zo moet de bestaande woningvoorraad beter worden benut door kantoor en bedrijfspanden te herbestemmen voor bewoning, door het optoppen of splitsen van woningen, woningdelen en het gedogen van het permanent bewonen van recreatiewoningen. Voor de bouwsector is het van belang dat het kabinet meer grond beschikbaar wil maken voor het bouwen van nieuwe woningen, zowel binnenstedelijk als buitenstedelijk. Ook moeten er nieuwe gebieden worden aangewezen voor grootschalige woningbouw, bij voorkeur rond bestaande infrastructuur. Er wordt verder nagedacht over een belasting op onbebouwde grond met een woonfunctie. 

NIMB

Ook moet de grote ergernis van Hugo de Jonge worden aangepakt: Not In My Backyard. Het is de bedoeling dat de procedures worden versneld, onder andere door de beroepsmogelijkheden te beperken. Andere struikelblokken, zoals beperkende regels die bouwen op het eigen erf belemmeren, moeten eveneens worden weggewerkt.

Van de nieuwbouw moet minimaal 30 procent gemiddeld sociale huur zijn. Twee derde van de nieuw te bouwen woningen moet betaalbaar zijn voor middeninkomens.

Uitgelicht

voorbereiden op Wkb

Voorbereiden op de Wkb doe je zo

Lees meer

Gerelateerde artikelen