Quick Carbon indicator helpt nieuwbouw sturen op CO2-uitstoot

Hub Redactie
Hub Redactie
16 februari 2024
2 min

De bouwsector staat onder druk. Er is een behoefte aan versnelling van de woningbouw en tegelijkertijd een noodzaak om snel minder CO₂-uit te stoten. Ontwikkelaars, woningcorporaties en bouwers willen graag een bijdrage leveren om te bouwen met een minimale uitstoot, maar hebben als sector behoefte aan eenduidige sturing. Daarom hebben NEPROM en Dutch Green Building Council (DGBC) samen de Quick Carbon indicator ontwikkeld.

Sturen op de gehele levenscyclus, zoals met de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG), geeft onvoldoende inzicht in hoe je op korte termijn de CO₂-uitstoot kan verlagen. Daarom is de Quick Carbon indicator ontwikkeld. Deze rekenmethode stuurt integraal op de daadwerkelijke te verwachten materiaalgebonden én operationele CO₂-uitstoot, met de nadruk op de korte termijn (tot en met 2040).

Inzicht

De Quick Carbon indicator geeft inzicht op drie verschillende niveaus: projectniveau, organisatieniveau en uiteindelijk sectorniveau. Zo helpt de rekenmethode bij het maken van effectieve afwegingen in het ontwerpproces en om de bijdrage van een bouwwerk aan klimaatverandering te beperken. Ook helpt de rekenmethode bij het kwantitatief monitoren van de CO₂-uitstoot, op basis van de prestaties per functionele eenheid gebouw. En uiteindelijk bij het bepalen van sectorbrede CO₂-reductiepaden, de volgende stap in de ontwikkeling.

Laetitia Nossek, programmamanager bij DGBC: “Voor de lange termijn uitstoot hebben we de Whole Life Carbon-aanpak en Paris Proof, maar voor de korte termijn ontbrak eenduidigheid. Met deze integrale rekenmethode maken we materiaalgebonden en operationele CO₂-uitstoot tot en met 2040 inzichtelijk. De eerste stap hebben we nu gezet en hiermee geven we inzicht aan de sector. De tweede stap is reductiepaden ontwikkelen. Dus we gaan van meten en weten naar doen.”

Bestaande methoden

De Quick Carbon indicator is géén nieuwe rekenmethode, maar geeft de resultaten van bestaande methoden op een andere manier weer. Hiervoor kunnen ontwikkelaars en bouwers voor het overgrote deel van de berekening gebruikmaken van bestaande rekeninstrumenten. De indicator bestaat uit het rekenprotocol, een achtergrondrapport dat de onderliggende keuzes toelicht en een rekentool waarbij uitkomsten uit de bestaande methodieken (MPG en BENG) kunnen worden ingevuld om te komen tot een Quick Carbon indicator-berekening. De nadruk ligt – voor de eerste versie van deze indicator – op nieuwbouwwoningen. De indicator is met enkele kleine aanpassingen ook toepasbaar in de utiliteitsbouw.

Samen met de markt

DGBC en NEPROM zijn de initiatiefnemers van de ontwikkeling van de Quick Carbon indicator. Het rekenmodel, de invulsheet en het achterliggende rapport zijn uitgevoerd door adviseurs Copper8, NIBE en W/E adviseurs. Daarbij zijn verschillende marktpartijen geconsulteerd, waaronder ontwikkelaars AM, BPD, Dura Vermeer, Heijmans, Synchroon en Trebbe evenals Aedes, de vereniging voor woningcorporaties.  

Uitgelicht

voorbereiden op Wkb

Voorbereiden op de Wkb doe je zo

Lees meer
Hub Redactie
Hub Redactie

Gerelateerde artikelen