Uitbreiding industrieel stoomnetwerk bespaart 50 miljoen kuub aardgas

Hub Redactie
Hub Redactie
22 april 2024
3 min

In het Botlekgebied in Rotterdam bundelen industriële spelers hun krachten om het aardgasverbruik en de uitstoot van CO2 en stikstof te verminderen. Dat doen zij door stoom die vrijkomt als restwarmte bij industriële processen te hergebruiken. Alle betrokken partijen hebben de contracten voor de uitbreiding van het Botlek Stoomnetwerk ondertekend. Met deze vergaande samenwerking slaan bedrijven, netwerkbedrijf, gemeente en provincie de handen ineen om de industrie in het Rotterdamse Botlekgebied verder te verduurzamen. 

NetVerder, dochter van netwerkbedrijf Stedin Groep, is verantwoordelijk voor de uitbreiding van het Botlek Stoomnetwerk. De bouw van deze uitbreiding wordt uitgevoerd door de Nederlandse aannemer A.Hak. Deze zal naar verwachting begin 2026 gereed zijn. Afvalverwerker AVR en specialistisch chemiebedrijf Cabot Corporation genereren stoom uit teruggewonnen energie van hun bedrijfsprocessen. Dit vervangt stoom geproduceerd met aardgas. Met als resultaat een afname van het aardgasgebruik voor het opwekken van stoom met tenminste 50 miljoen kubieke meter, overeenkomend met een CO2 uitstootreductie van ongeveer 100 kiloton per jaar en 40.000 kilogram stikstofemissiereductie per jaar.

LyondellBasell, een leider in de wereldwijde chemische industrie, is de grootste afnemer van deze stoom. Daarnaast gebruikt ook chemiebedrijf Huntsman stoom uit dit stoomnetwerk. LANXESS is al vanaf 2013 aangesloten op het stoomnetwerk van NetVerder en blijft stoom van AVR en Cabot  gebruiken. Het Botlek Stoomnetwerk heeft de potentiële capaciteit om het gasverbruik tot 200 miljoen kubieke meter te verminderen, een CO2-reductie van 400 kiloton te realiseren en 160.000 kilogram stikstofuitstoot per jaar te verminderen.

CO2-reductie en minder afhankelijk van gas

“Naast het terugdringen van de vraag naar gas, willen we de industrie ook duurzamer maken. We koppelen bedrijven die stoom produceren aan bedrijven die een stoomvraag hebben. Wij leggen de stoominfrastructuur aan die nodig is, zodat deze bedrijven stoom kunnen uitwisselen. De ondertekening is een belangrijke stap in de uitbreiding van het stoomnetwerk van NetVerder in de Botlek, waardoor bedrijven minder afhankelijk worden van aardgas en meer CO2-reductie mogelijk wordt,” zegt David Peters, CTO van netwerkbedrijf Stedin Groep.

Samenwerken aan een duurzamere industrie

“Het aanpakken van klimaatverandering is een van de meest urgente uitdagingen waar onze wereld voor staat. LyondellBasell heeft ambitieuze tussendoelen gesteld voor 2030 om onze uitstoot te verminderen,” zegt Jan Dirk van Loon, Senior Director Net Zero Strategy & Execution EU bij LyondellBasell. “We moeten samenwerken om onze doelen te bereiken, vooral in een sterk geïntegreerd industrieel cluster als de Rotterdamse Botlek. Wanneer het stoomnetwerk operationeel is, kunnen we in Botlek een collectieve hoeveelheid gas besparen die vergelijkbaar is met het jaarlijkse verbruik van ongeveer 45.000 huishoudens, een stad als Schiedam, en zal de uitstoot van broeikasgassen op onze Botlek locatie met 15% afnemen.”

CO2-reductie en verantwoordelijke buren voor de Botlek-gemeenschap

“Ons energieterugwinningssysteem in onze Botlek-faciliteit zet restwarmte om in stoom voor onze partners in het Botlek stoomnetwerk. We zijn trots dat deze uitbreiding het mogelijk maakt om significante hoeveelheden CO2 te reduceren. Deze inspanning is een natuurlijke progressie in onze duurzaamheidsreis en bevordert onze toewijding om een verantwoordelijke buur te zijn in het Botlek-cluster – vandaag en in de toekomst,” zegt Jaume Campaña, vice president en EMEA regio president, Reinforcement Materials segment, Cabot Corporation.

Steun van Provincie, gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam

De provincie Zuid-Holland (2 miljoen euro) en de gemeente Rotterdam (0,7 miljoen euro) investeren mee in de uitbreiding van het Botlek Stoomnetwerk. Havenbedrijf Rotterdam heeft als initiator een belangrijke rol gespeeld bij het verbinden van de partners in het Botlek stoomnetwerk. Het eerste deel van het netwerk is sinds 2013 in gebruik. De uitbreiding wordt ‘overgedimensioneerd’ aangelegd. Dit betekent dat het netwerk voorbereid is toekomstige ontwikkelingen en veel meer aankan dan nu nodig is. Dit maakt het mogelijk om op termijn ook andere stoombronnen en klanten op het netwerk aan te sluiten, zoals stoom opgewekt uit restwarmte of duurzame bronnen als geothermie.

Uitgelicht

voorbereiden op Wkb

Voorbereiden op de Wkb doe je zo

Lees meer
Hub Redactie
Hub Redactie

Gerelateerde artikelen