Wat is de MPG van een gebouw en hoe bereken je die?

Kees Krick
13 september 2023
3 min

Om het belang van duurzaam en circulair bouwen te benadrukken, wordt door de overheid steeds strenger gekeken naar de milieu-impact die de gebruikte bouwmaterialen hebben. Hier wordt de MPG-score voor gebruikt. Dat is niet zomaar een vrijblijvend iets, maar bij veel nieuwbouwprojecten wettelijk verplicht.

De afkorting MPG staat voor MilieuPrestatie Gebouwen en het geeft de totale milieubelasting aan van alle in een gebouw toegepaste materialen. Niet alleen die tijdens de bouw zelf worden gebruikt, maar gedurende de volledige levensloop van dat pand. Bij elke aanvraag van een omgevingsvergunning is opgave van de MPG verplicht.

Milieuscore

Je kunt de MPG zien als één score waarin alle milieueffecten zijn samengevoegd. Hoe duurzamer het materiaal is, hoe lager de milieuprestatie en dus ook de MPG zal zijn. De berekening van de MPG is momenteel verplicht voor nieuwe kantoorgebouwen met een oppervlakte vanaf 100 vierkante meter en daarnaast voor alle nieuwbouwwoningen.

Vanaf 1 januari 2018 was in eerste instantie een maximale MPG van 1,0 toegestaan. Sinds 1 juli 2021 is de milieuprestatie aangescherpt tot 0,8 voor nieuwe woningen. Die verlaging geldt dus niet voor kantoorpanden. Het uiteindelijke doel is om de MPG stapsgewijs te verlagen tot deze uiterlijk in 2030 is gehalveerd, waarmee de maximaal toegestane MPG-score dus op 0,5 komt te liggen. Voor zowel kantoren als woningen.

MPG-berekening

Om een MPG-berekening te maken moet je de milieubelasting weten van alle materialen die je in het gebouw wilt gaan gebruiken. Daar is per materiaalsoort een LevensCyclus Analyse (LCA) voor nodig en die analyse moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde deskundige. Hierbij worden een twintigtal indicatoren gebruikt om de milieubelasting van het bouwmateriaal aan te geven.

De som van al deze indicatoren resulteert in één prijswaarde voor dat materiaal. Dat worden de schaduwkosten genoemd, zeg maar de onzichtbare kosten voor de maatschappij vanwege de milieubelasting. Deze kosten, de schaduwprijs, geldt per eenheid. Dus bijvoorbeeld per kilogram, kubieke meter, of vierkante meter, afhankelijk van de productsoort waar het om gaat.

Nationale MilieuDatabase

De LCA mag je dus niet zelf bepalen, maar hoeft gelukkig ook weer niet iedere keer opnieuw berekend te worden. De materiaalkenmerken uit de LCA’s worden namelijk opgenomen in de Nationale MilieuDatabase. Zodoende kun je deze database raadplegen om een bepaalde LCA te achterhalen. Belangrijk is wel dat de producenten en leveranciers er zelf voor moeten zorgen dat hun producten hierin worden opgenomen.

Milieuprestatie

Om uiteindelijk de MPG van een gebouw te krijgen, tel je de schaduwkosten van alle toegepaste materialen bij elkaar op. Niet alleen de materialen die tijdens de bouw worden gebruikt, maar ook alles wat (en hoe vaak) je tijdens de levensduur van het pand moet onderhouden of vervangen. Voor de berekening van de MPG moet daarom al tijdens het ontwerp bekend zijn welke materialen je wilt toepassen én hoeveel je ervan nodig hebt.

Dit totaalbedrag, dus de som van alle schaduwbedragen, deel je door de verwachte levensduur van het pand en door het bruto vloeroppervlak (bvo) ervan. Daarmee krijg je een MPG die wordt uitgedrukt als de schaduwkosten per vierkante meter (bvo) per jaar. Deze waarde mag momenteel dus niet hoger zijn dan 0,8 voor nieuwbouwwoningen en 1,0 bij kantoorpanden.

Uitgelicht

voorbereiden op Wkb

Voorbereiden op de Wkb doe je zo

Lees meer

Gerelateerde artikelen