Waterschappen zetten voor 2,8 miljard euro aan opdrachten in de markt

Hub Redactie
Hub Redactie
20 maart 2024
1 min

Het Economisch Instituut voor de Bouw heeft onderzocht hoeveel bouwprojecten waterschappen in de markt gaan zetten in de periode 2024-2025. De 21 Nederlandse waterschappen zullen in deze periode marktpartijen inschakelen voor 748 projecten. De totale verwachte bouwsom bedraagt 2,8 miljard euro. 

Het overzicht van de projecten is gebundeld in de Projectenkalender Waterschapsmarkt 2024-2025. Van de 748 projecten vallen 641 projecten in de categorie ‘werken’ en 107 in de categorie ‘diensten’. Het overzicht moet bijdragen aan de juiste match van vraag en aanbod.

Trends

Opvallend is de toename van projecten rond rioolwaterzuiveringsinstallaties. Met een geraamde bouwsom van bijna 875 miljoen euro nemen deze een derde van het totaal voor hun rekening. De toename komt door de grote opgave op het gebied van waterkwaliteit, zoals de eisen vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water. Een andere opvallende trend zit in de toegepaste contractvormen. Ruim 40% van het werkvolume wordt met bouwteams en raamcontracten op de markt gezet. In 2020 was dit nog minder dan een kwart.

Krappe markt

Waterschappen concurreren met andere opdrachtgevers, zoals drinkwaterbedrijven en opdrachtgevers in de infrasector. De brede vraag naar capaciteit onderstreept het belang om goed zicht te hebben op de aankomende projecten. Het rapport is opgesteld door het Economisch Instituut voor de Bouw in opdracht van de werkgroep Samenwerking Waterschapswerken.

Uitgelicht

voorbereiden op Wkb

Voorbereiden op de Wkb doe je zo

Lees meer
Hub Redactie
Hub Redactie

Gerelateerde artikelen