All electric steeds vaker in beeld bij ontwikkelaars, bestuurders en eindgebruikers

Vroeg of laat zullen de Nederlandse huishoudens het zonder een gasaansluiting moeten stellen. Welbeschouwd is het enige voordeel van stoken op aardgas dat de investeringen voor de huishoudens relatief laag zijn. Sterker nog, in de achterliggende jaren zijn de cv-ketels er alleen maar zuiniger en goedkoper op geworden. Maar daarmee zijn de voordelen ook meteen benoemd. Want hoe schoon en zuinig de ketel ook is, er blijft altijd in meer of mindere mate sprake van emissie van schadelijk stoffen zoals CO2 en NOx.Bovendien raakt het Nederlands gas op, veroorzaakt de winning in Nederland ernstige bodemdaling en is het onzeker of de levering van Noors of Russisch gas onder alle omstandigheden kan worden gegarandeerd. Mede daardoor wordt het moeilijk een voorspelling te doen over de gasprijs.

LEES OOK: Nederlanders weten die dat gasverwarming wordt verboden

Stedin wil ook all electric wijken

Nu ook een belangrijke partij als Stedin aandringt op all electric wijken, lijkt de ontwikkeling niet meer te stuiten. Bovendien verandert de energievraag. In een goed geïsoleerd nieuwbouwhuis is de warmtevraag en daarmee de vraag naar aardgas klein. Ook in de keuken wordt minder aardgas gebruikt. De vraag naar elektriciteit voor huishoudelijke toepassingen neemt echter nog steeds toe. Voor netbeheerders is het vaak niet meer rendabel om in een nieuwbouwwijk een aardgasnet aan te leggen. Kosten die met aansluitingen moeten worden terugverdiend.

Moeilijk afscheid nemen

Bestuurders en projectontwikkelaars willen de plannen voor all electric niet zelden voor zich uitschuiven omdat gevreesd wordt dat de toekomstige bewoners maar moeilijk afscheid kunnen nemen van gas. Dat blijkt in de praktijk reuze mee te vallen. Verspreid over Nederland zijn er inmiddels aardig wat wijken all electric opgeleverd. Merosch, een adviesorganisatie voor duurzaam bouwen, onderzocht verschillende energieconcepten en de tevredenheid van de bewoners daarmee. Doorgaans zagen ze er aanvankelijk wat tegenop om afscheid te moeten nemen van gas, maar raakten ze gauw gewend aan elektrisch verwarmen en koken. Belangrijk is dat alles functioneert en dat er een snelle een effectieve reactie op eventuele klachten volgt, stelde Merosch vast. Ook blijkt er nauwelijks verschil te bestaan wat betreft acceptatie van het verwarmingssysteem. Adviesbureau Merosch onderzocht verwarmingsconcepten met vier verschillende systemen voor warmteafgifte te weten: luchtverwarming en vloer/wandverwarming, stralingspanelen en elektrische vloerverwarming.

Ook zonder warmtepomp

Hoewel all electric gauw wordt gekoppeld aan verwarmen met een warmtepomp, is dat beslist geen noodzaak. In een goed geïsoleerde woning is de warmtevraag zo laag dat stralingspanelen of elektrische vloerverwarming kunnen worden toegepast. Daarnaast kan de energiebehoefte verder worden beperkt door gebalanceerde ventilatie met wtw, een douche wtw. Een zonneboiler kan nog een goede aanvulling bieden voor de warmtapwaterbereiding. Vanuit het oogpunt van levensduur en eenvoud is elektrische vloerverwarming een wenselijke ontwikkeling. Het nadeel ten opzichte van een warmtepompsysteem is echter dat er geen koeling aanwezig is.