Buffervat en voorraadvat, wat is het verschil?

Installatie
12 maart 2024 | 4 minuten leestijd

Zowel een buffervat als een voorraadvat is bedoeld voor opslag. Maar zit er een cruciaal verschil tussen de twee, want er worden verschillende dingen in opgeslagen. Dat kan vervelende misverstanden tot gevolg hebben. Want misschien denkt jouw klant precies te weten waar jij het over hebt, terwijl jullie in feite over twee totaal verschillende toepassingen praten! Hoe voorkom je dat?

De termen buffervat en voorraadvat worden regelmatig door elkaar gebruikt. Niet handig, want het zijn verschillende apparaten, met een andere toepassing. Daarom is het cruciaal dat je bij het contact met klanten, maar ook leveranciers en vakgenoten, weet dat je over exact hetzelfde praat.

Dit om te voorkomen dat je straks misschien een heel ander apparaat installeert dan waar de klant op zit te wachten. Contoleer daarom tijdens elk gesprek of je wel echt op één lijn zit. Vraag bij twijfel net zolang door tot je zeker weet wat de verwachtingen zijn en je boven water hebt wat wel en niet de bedoeling is.

Warmteopslag

Essentieel om te weten en aan je klant te vertellen, is dat een buffervat in combinatie met zoiets als warmtepomp, zonnecollectoren of PVT-panelen wordt gebruikt om warmte op te slaan voor later gebruik. Je kunt je voorstellen dat er op warme, zonnige dagen weinig behoefte is om de verwarming aan te zetten. Terwijl de warmtepomp juist dan op gratis zonnestroom kan draaien.

Een handige oplossing is de opgewekte warmte tijdelijk opslaan in een buffervat, waardoor dit op een later moment alsnog door het verwarmingssysteem kan worden benut. De warmtepomp hoeft dan niet, of in ieder geval minder vaak en hard te werken zodra de zon weer uit beeld is.

Efficiënter

Het water in een buffervat blijft makkelijk meerdere dagen warm. Het gaat hier dus puur om warmteopslag bedoeld voor de cv-installatie. Los van de vraag of het om zoiets als radiatoren of vloerverwarming gaat. Een buffervat fungeert als thermische massa en wordt ook wel een thermische batterij genoemd. Een extra voordeel is dat een buffervat het zogeheten pendelen voorkomt. Dit is het doorlopend in- en weer uitschakelen van de warmtepomp, wat het rendement en de levensduur van een warmtepomp vermindert. 

Tapwater

Een voorraadvat daarentegen is bedoeld om het warme tapwater te verzorgen, ook wel sanitair water genoemd. Dit vat bevat dus water dat wordt opgewarmd, om daarna ergens in huis te worden verbruikt. In plaats van dat het water alleen maar een medium is om de warmte te transporteren (buffervat). Andere namen die regelmatig gebruikt worden voor een voorraadvat zijn: boilervat, tapwaterboiler, of hygiëne buffervat. Waarbij die laatste naam mogelijk weer kan bijdragen aan de verwarring.

Samen en toch alleen

Om het nog wat ingewikkelder te maken bestaan er wel degelijk buffervaten die beide functies combineren. Dus warmteopslag voor een verwarmingssysteem én het leveren van warm tapwater. Best handig, want dankzij deze integratie kan de klant volstaan met één extra groot vat, in plaats van dat er twee verschillende vaten geïnstalleerd moeten worden in de vaak toch al beperkte ruimte.

Afhankelijk van het type wordt in dit geval een warmtewisselaar gebruikt om de warmte over te dragen aan het tapwater, dat op deze manier dus via een gescheiden leidingsysteem door het buffervat wordt gevoerd. Een andere manier is de zogeheten tank-in-tank oplossing. Ditmaal bevindt er zich een extra reservoir in het buffervat dat puur en alleen voor sanitair water is bedoeld. In alle gevallen blijft het tapwater strikt gescheiden van het ‘verwarmingswater’.

Gerelateerde artikelen