ChargeUp Europe benoemt EVBox CEO Remco Samuels tot voorzitter van 2023

Remco Samuels, CEO van EVBox, leverancier van EV-laadoplossingen en dochter van energiereus ENGIE, is benoemd tot de ChargeUp Europe voorzitter van 2023, de alliantie van de laadinfrastructuurindustrie voor elektrische voertuigen (EV) in Europa. De vereniging werd in 2020 opgericht door EVBox, Allego en ChargePoint om te werken aan een snelle, ambitieuze uitrol van EV-laadinfrastructuur in heel Europa.

In 2023 bestaat het vrije verkeer van goederen en personen in de EU 30 jaar. Voor de laadinfrastructuursector is er in Europa echter nog geen volledig geharmoniseerde en geïntegreerde markt – een cruciale factor om de uitrol van de laadinfrastructuur aan te jagen naarmate de vraag naar meer toegankelijke EV-laadmogelijkheden toeneemt. In 2023 zal ChargeUp Europe zich inzetten voor de acceleratie van een snelle, naadloze uitrol van de EV-laadinfrastructuur in Europa, voor het vaststellen van markt- en bestuursregels die openheid en concurrentie ondersteunen en voor het aanpakken van bestaande handelsbelemmeringen en technologische obstakels.

“2023 wordt een belangrijk jaar voor EV-laadinfrastructuur in Europa”, zegt Lucie Mattera, secretaris-generaal van ChargeUp Europe. De betrokkenheid van de EU Commissie op het gebied van e-mobiliteit verschuift van het zetten van doelstellingen naar een fase van daadwerkelijke implementatie en levering die de uitrol van laadinfrastructuur in heel Europa kan versnellen. We zijn verheugd om Remco als voorzitter van 2023 aan boord te hebben om onze sector te helpen bij de succesvolle implementatie van het EU-beleidskader.”

Samuels zelf voegt daar aan toe: “Het is altijd de missie van EVBox geweest om een duurzame toekomst mogelijk te maken door het versnellen van de uitrol van EV-laadinfrastructuur. Ik ben erg dankbaar dat ik de kans krijg om ChargeUp Europe dit jaar te leiden en het ecosysteem voor elektrische mobiliteit te helpen optimaliseren. Eén onderwerp waarop ik hoop dat we vooruitgang kunnen boeken, is de afstemming van de regelgeving voor laadstations en infrastructuur door heel Europa. Door samen te werken met spelers uit de industrie, beleidsmakers en andere belanghebbenden, kunnen we de visie van de EU om tegen 2050 een netto nul-uitstoot te realiseren, handhaven.”

Terugkijkend naar 2022 heeft ChargeUp Europe de volgende mijlpalen en prestaties bereikt:

  • De publicatie van hun eerste State of the Industry Report
  • De European Investment Bank advies gegeven over hoe zij investeringen EV charging konden stimuleren
  • Het organiseren van de eerste bestuursvergadering tussen het bestuur en Frans Timmermans, de vice-voorzitter van Europese Commissie
  • Het leveren van een bijdrage aan meer dan 20 beleidsdebatten, waaronder standaarden en dataruimtes, en het aanbieden van slim laden om de energiecrisis onder controle te krijgen
  • Het versterken van hun leiderschap over onderwerpen zoals aanbestedingen, betalingstechnologieën en de rol van e-mobiliteit voor energiebeheer in gebouwen.

Op de agenda voor 2023 staan onder meer de volgende onderwerpen:

  • De succesvolle implementatie van van het toekomstbestendige en gebruikersgerichte AFIR, het sturende beleidskader voor de sector
  • Snellere en eenvoudigere netaansluiting en vergunningsprocessen
  • Eerlijke en effectieve toegang tot voertuiggegevens, onder voorbehoud van toestemming van de EV-bestuurder, om een betere rijervaring te creëren
  • Betalingsmethoden die de innovatie in de sector bijhouden
  • Een antwoord op de energiecrisis dat investeringen in netwerkcapaciteit, vraagrespons en de verdere invoering van elektrische auto’s stimuleert.

Gerelateerde artikelen