De `I` van BIM: 5 tips voor een succesvol bouwproces

De misvatting bestaat dat BIM alleen draait om het maken van “mooie” 3D-tekeningen. Maar ook al biedt 3D al meer inzicht dan 2D, zit de echte meerwaarde in BIM in de `i` van informatie. Met de volgende vijf tips halen bouwbedrijven het meeste uit de informatie uit het model – zodat het ontwerp ook echt maakbaar wordt. 

1. Kijk verder dan 3D
Huidige BIM-oplossingen gaan veel verder dan alleen de ontwerpfase en een resulterend 3D-model. Tegenwoordig omvat BIM alle fasen van het project, zoals het opstellen van offertes en de calculatie, fabricage, project- en materiaalbeheer op locatie, en nog veel meer. Door slim gebruik te maken van de informatie in het model, worden alle projectfasen efficiënter. Een mooi voorbeeld van een bedrijf dat gebruik maakt van het BIM-model in de verschillende bouwfases is Megens Installaties.

2. Wees zo vroeg mogelijk betrokken
Probeer als onderaannemer zo vroeg mogelijk bij een project betrokken te raken; bij voorkeur tijdens de eerste plannings- en ontwerpfase. Hoewel je in die fase van het project misschien nog niet kunt beginnen met het werk, biedt vroegtijdige toegang tot het 3D-model de mogelijkheid om een adviserende rol aan te nemen, wat een enorme meerwaarde kan bieden voor de verder loop van het project. Door vroeg bij een project betrokken te zijn, kunnen eventuele begrotings- of planningsproblemen zo snel mogelijk worden opgelost.

3. Werk écht samen
Informatie is alleen waardevol als deze snel en transparant gedeeld en geïnterpreteerd wordt. Een belangrijk aspect van een optimale samenwerking is het gebruik van een BIM-gerelateerd softwareplatform die het delen van gezamenlijke bestandstypen, naadloze bestandsconversie en real-time updates tussen desktop- en mobiele apparaten mogelijk maakt. Op die manier kan elke partij, waar dan ook, toegang krijgen tot de meest actuele projectgegevens voor gebruik.

4. Breng het model naar de bouw
De volgende stap is om gebruik te maken van het model voor het uitzetten en inmeten van gebouwdelen. Met een BIM-to-Field workflow bijvoorbeeld, wordt de informatie uit het model op een tablet geladen, die vervolgens via Wi-Fi verbinding gemaakt met een Robotic Total Station (RTS). Deze robot wijst vervolgens met een laserstraal met hoge nauwkeurigheid de exacte meetlocaties aan op de bouwplaats, overeenkomstig met het model. Dit versnelt niet alleen het inmeten en uitzetten, maar zorgt er ook voor dat teamleden zich kunnen concentreren op andere taken, zoals het monteren en het installeren van de gebouwdelen. 

5. Integreer prefab in de BIM-workflow
Prefab is een van de bouwtrends die blijft aanhouden. Door gebouwdelen zo veel mogelijk in een schone werkplaats voor te bereiden versnelt het bouwproces aanzienlijk, terwijl een betere kwaliteit kan worden gewaarborgd en er minder herbewerking nodig is. Ook biedt prefab meer houvast bij de planning en de praktijk van een drukke en soms hectische bouwplaats. Daarnaast accepteren steeds meer werkplaatsen de meeste tekeningen en/of 3D-modellen in standaard bestandsformaten, zodat prefabricage succesvol geïntegreerd worden in uw BIM-workflow.

Hoewel bovenstaande tips bouwprofessionals helpen om het meeste uit het BIM-model te halen, is BIM niet het ultieme einddoel. BIM – en eigenlijk alle bouwtechnologie – is namelijk voortdurend in ontwikkeling. Digital Twins en Mixed Reality zijn enkele voorbeelden van technologieën die de grenzen van BIM verleggen. Door slim gebruik te maken van nieuwe workflows die partijen en projectfasen in de bouw samenbrengen, kunnen bouwbedrijven optimaal profiteren van de “i” in BIM – en hun ontwerp succesvol naar de werkelijkheid vertalen.