‘Drie tot vijf miljard euro nodig om woningbouw vlot te trekken’

Bouw
1 maart 2024 | 4 minuten leestijd

Om de woningbouw te versnellen kwamen twaalf brancheorgnisaties rondom woningbouw vandaag met initiatieven en vroegen ze de politiek om deze krachtig te ondersteunen. Tijdens de landelijke Woontop op 29 februari in Den Haag riepen ze op om de grote woningnood gezamenlijk met meer urgentie aan te pakken.  Daarvoor is volgens hen minstens drie miljard euro van de Rijksoverheid nodig.

“Nederland kampt met een woningcrisis”, schrijven de 12 partijen in een manifest. Om het enorme woningtekort in te lopen, is het nodig dat er jaarlijks minstens 100.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Dat zeggen provincies, gemeenten, corporaties, bouwers, ontwikkelaars, investeerders, makelaars en bij de woningbouw betrokken consumentenorganisaties. De 12 partijen hebben onderling afspraken gemaakt over hoe dat doel versneld bereikt kan worden.

Voor steeds meer mensen is wonen onbetaalbaar of onbereikbaar geworden. Er zijn onvoldoende betaalbare woningen die passen bij de levensfase van de woningzoekende, zoals starters, senioren en zorgbehoevenden. Dat komt deels door de sterk gestegen bouwkosten, rente en overheidsbeleid, maar ook omdat te veel woningbouwplannen niet in uitvoering komen door onvervulde randvoorwaarden en een verslechterd investeringsklimaat.

Belang van woningzoekenden

Martin van Rijn, voorzitter Aedes: “Veel vertraging ontstaat bij de planvorming. We moeten de krachten van marktpartijen, corporaties en overheden bundelen. Niet meer op elkaar wachten, maar gelijktijdig aan de slag en in gemeenten de inwoners vroegtijdig bij de plannen betrekken.” Om vertraging van woningbouwplannen door bezwaarprocedures terug te dringen pleiten de partijen voor aanpassing van wetgeving, het versterken van de capaciteit van de Raad van State en het zwaarder laten wegen van het belang van woningzoekenden.

Praktische en financiële rijkssteun

De partijen willen aansluiten bij de maatschappelijke vraag om een derde van de 100.000 woningen in de sociale sector te realiseren en een derde voor de middeninkomens. Dat kan volgens hen alleen als het Rijk jaarlijks een financiële bijdrage levert van drie tot vijf miljard euro.

Tobias Verhoeven, bestuurslid NEPROM en directeur ontwikkelaar Synchroon: “Die gelden zijn ook nodig om infrastructuur naar de nieuwe woongebieden aan te leggen, voor investeringen in de natuur en in klimaatadaptieve maatregelen in en nabij de nieuwe woongebieden. We doen daarom een klemmend beroep op het Rijk om de noodzakelijke randvoorwaarden te vervullen, want zonder praktische en financiëleondersteuning op korte, middellange en lange termijn is het niet mogelijk om de benodigde aantallen woningen in de gewenste kwaliteit te realiseren.”

Sneller en goedkoper bouwen

De partijen hebben afgesproken om industriële woningbouw te bevorderen en eisen ten aanzien van nieuwbouw te uniformeren, omdat alleen daarmee sneller, goedkoper en vooral ook duurzamer gebouwd kan worden. De partijen beklemtonen dat juist daardoor gevarieerde en prettige woongebieden gerealiseerd kunnen worden. Industriële woningbouw kan een vliegwiel zijn. Zeker als overheden hun eisen aan nieuwe en betaalbare woningen op landelijk niveau standaardiseren. Zodoende kan innovatie en technologische vernieuwing in de sector aangejaagd worden, zodat de woningbouw versneld aan de hoogste eisen van duurzaamheid voldoet.

Voortgang bewaken

De partijen hebben afgesproken samen met het Rijk een monitoringssysteem te ontwikkelen dat inzicht geeft over wat waar gebouwd moet worden en waarin de voortgang van elk woningbouwplan in Nederland nauwkeurig bewaakt wordt. Wethouder Hein de Haan namens VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit: “Provincies, gemeenten, corporaties en ontwikkelaars gaan hun gegevens bundelen. Met behulp van dit systeem worden vertragingen eerder zichtbaar en kunnen belemmeringen sneller achterhaald en opgelost worden.”

Ondertekenaars Uitvoeringsagenda Wonen

De partners van de Uitvoeringsagenda Wonen zijn gecommitteerd om gezamenlijk tot het uiterste te gaan. Ze zetten de eigen belangen opzij om versneld naar 100.000 woningen per jaar te gaan zodat een passende woonplek voor alle Nederlanders vanzelfsprekend wordt. Ze doen een klemmend beroep op het Rijk om met hen samen te werken en structureel financiële middelen beschikbaar te​ stellen. De Uitvoeringsagenda Wonen is ondertekend door Aedes, Bouwend Nederland, G40, IPO, IVBN, NEPROM, NVM, VNG, Vereniging Eigen Huis, Vastgoed Belang, WoningBouwersNL en de Woonbond.

Gerelateerde artikelen