EIB: ‘extra huizen voor ouderen niet nodig’

Bouw
14 februari 2024 | 2 minuten leestijd

Het kabinet heeft plannen om de komende jaren honderdduizenden woningen voor ouderen te laten bouwen. Echter, veel van deze extra huisvesting, zoals bijvoorbeeld gelijkvloerse woningen, is helemaal niet noodzakelijk. Dit is vastgesteld door het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).

“Er is niet alleen jaarlijks veel vraag naar woningen voor ouderen, maar er komen ook jaarlijks veel vrij, bijvoorbeeld door overlijden of verhuizing naar een verpleeghuis,” legt directeur Taco van Hoek van het kennisinstituut uit. “Daarmee moet ook rekening worden gehouden.” Echter, volgens hem is dat niet gebeurd.

Bijna een derde van de 900.000 woningen die het kabinet tot 2030 wil bouwen, moet geschikt zijn voor ouderen. Dit omvat onder andere 170.000 toegankelijke, gelijkvloerse woningen en 40.000 geclusterde zorgplekken voor mensen met bijvoorbeeld dementie. Daarnaast zullen er 80.000 woningen in hofjes worden gebouwd om sociaal contact te bevorderen.

Van Hoek merkt op dat de laatste twee soorten woningen wel nodig zijn, maar niet de 170.000 toegankelijke woningen. “Hoewel er tot 2030 naar verwachting 340.000 ouderen naar een toegankelijke woning zullen verhuizen, zullen er waarschijnlijk ook weer 440.000 vrijkomen, bijvoorbeeld door overlijden.”

Hij erkent dat er lokaal wel problemen kunnen ontstaan, bijvoorbeeld als er in een bepaald gebied veel vraag is naar woningen, maar de vrijkomende woningen vooral elders liggen. Dit zou kunnen spelen in gemeenten zoals Almere, waar relatief weinig geschikte woningen voor ouderen zijn.

Van Hoek noemt dit “lokaal maatwerk”. Hij benadrukt dat het een “misvatting” is om te denken dat er een landelijk tekort is aan toegankelijke woningen voor ouderen. Ook betwist hij het idee dat het bouwen van veel ouderenwoningen helpt bij het stimuleren van doorstroming op de woningmarkt.

Volgens hem zijn er altijd wel enkele gevallen te vinden van mensen die graag willen verhuizen naar een toegankelijke woning maar er geen kunnen vinden. Maar de meeste mensen die willen verhuizen naar een toegankelijke woning, kunnen dit nu al, volgens Van Hoek. “Er is een enorm aanbod.”

Gerelateerde artikelen