EPMaX eerste systeem met VLA gelijkwaardigheidsverklaring

ClimaRad EPMaX belooft volledige controle over gezondheid, comfort en energieverbruik. De “EPMaX” staat voor warmteterugwinning in ruimtes waar dat zinvol is (woonkamers) en raamroosters in ruimtes waar dat kan.

Het ontwerp zorgt voor een comfortabel, gezond en energiezuinig binnenklimaat in de steeds duurzamer wordende Nederlandse woningen. De nieuwe EPC score is opgenomen in de Uniec software.