Het belang van certificering voor thermografische inspectie

21 april 2015 | 2 minuten leestijd

Thermografie is een zogeheten contactloze meetmethode die de temperatuur in kaart brengt. Installateurs gebruiken hierbij een thermografische camera die een thermogram maakt. Dit is een visuele weergave van de voorkomende temperaturen. Een thermogram is in feite een radiometrische foto, dus een foto die straling weergeeft. Thermografische inspectie wordt ingezet bij metingen in de elektrotechniek, de industrie en de bebouwde omgeving. Ook flora en fauna worden wel onderzocht met behulp van thermografie. Meer of minder bekend zijn de toepassingen voor bewaking en beveiliging, voor militaire doeleinden, geneeskundige situaties, brandpreventie en kwaliteitscontrole.

Thermografische inspectie in de industrie

Infrarood meettechniek is breed toepasbaar. Het kan bijdragen aan kostenbesparing, efficiënter werken en het detecteren en verhelpen van sluimerende gebreken. Daarnaast wordt thermografische inspectie toegepast voor periodieke controles en bij preventief onderhoud van uiteenlopende installaties. Als het gaat om elektrische installaties dan is thermografische inspectie onder andere bruikbaar voor primaire krachtbronnen, schakelinrichtingen, laagspanningsinstallaties transformators, motor control centers (MCC), zekeringsplaten en elektriciteitskasten.

Onafhankelijke expertise

Het uitvoeren van een professionele thermografische inspectie en vooral het interpreteren van de beelden vereist diepgaande kennis. Duidelijkheid omtrent certificering kan uw klanten de zekerheid geven dat u hierover beschikt. Aanbieders van infraroodmetingen bedienen zich op dit moment echter van een zeer onoverzichtelijk scala aan termen om ‘hun’ certificering aan te tonen: ASNT, ISO 18436, EN 473, etc. Dergelijke normen betreffen echter persoonscertificeringen; een bedrijf op zichzelf is dus niet gecertificeerd! Ook het volgen van een training of het behalen van een diploma staat niet gelijk aan certificering. Alleen indien een monteur geregistreerd staat bij een certificerende instantie, is er sprake van certificering. Momenteel zijn wereldwijd de meeste gecertificeerde thermografen ITC-gecertificeerd. ITC staat voor Infrared Training Center, een wereldwijd trainingscentrum voor infraroodtechnologie dat zijn hoofdkantoor heeft in Stockholm.

Wilt u uw vak op professionele wijze uitoefenen en uw klanten het vertrouwen geven dat ze bij u aan het juiste adres zijn voor een onafhankelijke thermografische inspectie? Dan hoort helderheid bieden over uw certificering bovenaan uw prioriteitenlijst te staan.

Gerelateerde artikelen