In Vlissingen verrijst grootse batterijopslag van Nederland

Installatie
2 maart 2023 | 2 minuten leestijd

Alfen en SemperPower bouwen het grootste batterij-energieopslagsysteem dat ooit in Nederland is neergezet. Het opslagsysteem met de naam Project Pollux bevindt zich in Vlissingen en biedt met behulp van Alfen’s TheBattery Elements een oplossing voor twee van de grootste problemen van de energietransitie: onbalans op het net en de onvoorspelbaarheid van hernieuwbare energiebronnen.

Europa’s energietransitie van fossiele brandstoffen naar koolstofvrij zit in een stroomversnelling, wat leidt tot nieuwe uitdagingen voor het elektriciteitsnet. Denk daarbij aan de balans tussen vraag en aanbod, en stroomvoorziening tijdens piekmomenten. Tot nu toe lag dit volledig bij gas- en kolencentrales, maar sinds Europa deze centrales wil sluiten, kampt het met een nieuw probleem. En flexibele energieopslag is een van de meest veelbelovende oplossingen. Grootschalige batterij-energieopslagsystemen zoals Project Pollux maken het mogelijk om hernieuwbare energie op te slaan bij overvloed en vrij te geven wanneer de markt hierom vraagt.

Toekomstbestendig

”Alfen is heel enthousiast over de samenwerking met SemperPower en hun bijdrage aan Europa’s energietransitie“, aldus Michelle Lesh, Chief Commercial Officer bij Alfen. ”Als we van Europa’s energietransitie een duurzaam succes willen maken, moeten we oplossingen bedenken voor de problemen die continue groei en de fluctuaties in het opwekken van hernieuwbare energie veroorzaken. Batterij-energieopslagsystemen zoals Project Pollux spelen een cruciale rol in het toekomstbestendig maken van ons net en het effectief beheren van vraag en aanbod.”

TheBattery Elements energieopslagsystemen van Alfen worden op maat gemaakt voor verschillende markten en toepassingen, steevast op basis van dezelfde ontwerpprincipes om uitstekende prestaties, flexibiliteit, modulariteit en duurzaamheid te garanderen. SemperPower zal het grootschalige energieopslagsysteem ontwikkelen, financieren en exploiteren, terwijl Alfen verantwoordelijk is voor het ontwerp, de levering, civiele werken, installatie, tests en langetermijnonderhoud. Naar verwachting zal het systeem in het vierde kwartaal van 2023 operationeel zijn.

”In 2021 hebben we het eerste grootschalige batterij-energieopslagsysteem samen met Alfen succesvol gerealiseerd”, aldus Dennis Schiricke, CEO van SemperPower. “Sindsdien zien lokale netbeheerders een ongekende toename in aanvragen voor de koppeling van batterij-energieopslagsystemen aan hun net. Met dit project blijven we samen met Alfen reageren op de uitdagingen die netbeheerders op hun pad krijgen en versnellen we de energietransitie.”

Gerelateerde artikelen