‘Installatie moet vanaf het begin betrokken zijn’

Bouw
Installatie
13 april 2023 | 5 minuten leestijd
Geschreven door: Sander van der Meijs

Installatie is een integraal onderdeel van bouwprojecten, vindt Erik van Heuveln, directielid van Breman Installatiegroep. “De gebouwde schil en de installatietechniek zijn gelijkwaardig aan elkaar en moeten elkaar aanvullen”, zegt hij. Breman doet dan ook geen projecten waar ze niet vanaf het begin bij betrokken zijn.

Vroeger was installatie vaak het sluitstuk op de begroting, maar nu is dat ondenkbaar geworden, stelt Van Heuveln. “Om op een goede manier invulling te geven aan bouw van woningen, scholen, kantoren, winkels etcetera, zul je vanaf het allereerste moment samen moeten optrekken”, zegt hij.

Leefbaarheid en uitstoot

Samen moet je toewerken naar een aantal doelstellingen die betrekking hebben op mens, maatschappij en aarde. “Het gaat om de mensen die erin wonen, werken, recreëren of leren. Maar er is ook een doelstelling voor de maatschappij en voor de omgeving als het gaat om energiepositief of energieneutraal. Als je al die doelstellingen wilt halen, dan zul je daar een integrale aanpak op moeten hebben.”

Want wil je energieverbruik reduceren en de CO2-uitstoot terugbrengen, en de gebouwen tegelijkertijd leefbaar houden voor de mensen die van de gebouwen gebruikmaken, dan zullen bouw en installatie hand in hand moeten gaan. “Dan kun je niet alleen maar naar die gebouwde schil kijken vanuit de bouwkundige invalshoek, bijvoorbeeld om alles potdicht te maken. Nee, dan zul je er direct ook installatietechnisch naar moeten kijken. Je moet goed rekening houden met de installaties als je het gebouw gaat ontwerpen en de installaties moeten daar precies bij passen.”

De gehele levenscyclus

Bij het bepalen van de doelstellingen speelt de opdrachtgever natuurlijk ook een rol. Dat kan een particulier zijn, een belegger of een corporatie. Maar die opdrachtgever is niet de enige die bepaalt, stelt Van Heuveln. “Er is ook nog bepaalde wet- en regelgeving. We gaan naar bijna energieneutrale gebouwen, want daar hebben we al voorschriften voor. Wil je dat vandaag de dag op een betaalbare manier realiseren, dan moet je bouwkunde en installatietechniek gelijk behandelen.”

Daarbij komt dat Breman de hele levenscyclus van de installaties verzorgt. “Als wij ergens de garantie voor nemen, dan voelt het voor ons niet comfortabel als wij in het begin niet betrokken zijn geweest. Je weet dan niet wat de uitgangspunten zijn. Wij willen gaan voor het versnellen van de verduurzaming, maar om die claim ook echt in de praktijk te brengen, is het van belang dat je samen het ontwerp maakt.”

Brede verantwoordelijkheid

Zo zet Breman Installatiegroep zich in de markt, vertelt Van Heuveln. “Wij zeggen dat wij de verantwoordelijkheid willen nemen voor de totale levenscyclus van een installatie. Daar zit een stukje ontzorgen in. Maar daar zit vooral het nemen van een verantwoordelijkheid in. Dat kunnen wij, omdat wij in staat zijn voor zowel de utiliteitsbouw als voor de woningbouw te ontwerpen, die ontwerpen te maken en op te leveren. Daarna doen we service en onderhoud en daar waar nodig kunnen we onderdelen of hele installaties vervangen. Dat is wat opdrachtgevers, aannemers en bouwpartijen belangrijk vinden, met het oog op de wet op de kwaliteitsborging die aanstaande is. Wij hebben daarin al een goede positie. Je kunt dat bij ons wegleggen en wij nemen daar dan de verantwoordelijkheid voor.”

Breman Installatiegroep is dan ook in staat om dat te doen door de hele keten heen en voor de gehele levensduur, vertelt Van Heuveln trots. “Wij hebben al die disciplines binnen Breman in huis. We hebben een divisie utiliteit die de grotere installaties kan doen. We hebben woningbouw. We hebben woningbeheer en -onderhoud die het onderhoud en de servicecontracten doet. Wij hebben renovatie. We hebben met Breman Warmteadvies een specifieke divisie gericht op de particuliere dienstverlening. Dus wij kunnen het spreekwoordelijke stokje intern doorgeven. Dat is wel een groot goed, waardoor wij niet alleen de claim kunnen leggen, maar hem in de praktijk ook kunnen waarmaken. Als familiebedrijf, waarin continuïteit en goed doen voor mensen en maatschappij hoog in het vaandel staan, voelen we het ook echt als onze verantwoordelijkheid om op die manier bij te dragen.”

De partners die je verdient

Van Van Heuveln hoeft heus niet iedereen mee te gaan in deze visie van gelijkwaardige samenwerking. “Want wie zijn wij? Maar het is wel waar wij voor staan. En in de bouw zijn er steeds meer mensen en organisaties die de samenwerking omarmen. Dat zijn ook de partijen waar wij heel graag samen mee optrekken. In dat opzicht selecteert het zich vanzelf, want je krijgt de partners die je verdient. Het is een bepaald energieveld wat je uitstraalt. Dat trekt partijen aan die daar op dezelfde manier in zitten.”

“De partners waar Breman mee samenwerkt zijn gerenommeerde bouwbedrijven. “Zij omarmen deze werkwijze, omdat zij gewoon het toenemende belang van een goede installatie meer dan onderkennen.”


Gerelateerde artikelen