“Koppel huishoudens van gasnet af”

13 May 2014

Afkoppelen huishoudens in 10 jaar

Hoogleraar duurzame transities Jan Rotmans (foto links) van de Erasmus Universiteit en Eneco-directeur Jeroen Haas (foto rechts) zijn pleitbezorgers voor het afkoppelen van alle huishoudens van het gasnet, in 10 jaar tijd. Schattingen geven Nederland nog minder dan tien jaar gasonafhankelijkheid.

Tegelijkertijd krijgt Europa steeds strengere uitstootnormen. Gas is nu nog een middel om die normen te halen maar dat verandert voorbij 2030. Gasverbranding gaat dan als te vervuilend beschouwd worden – zeker voor huishoudens. In Denemarken wordt al gas- en olieketels in nieuwbouw verboden.

Gasbel: luxe zonder energie-beleid

Op de website van Jan Rotmans schrijft de hoogleraar: “Decennia lang heeft Nederland zich gewenteld in de luxe van de grootste gasbel in Europa. Het heeft Nederland tot een welvarend en sociaal stabiel land gemaakt: bijna de helft van de 500 miljard gasinkomsten tot dusverre ging naar de sociale zekerheid en het openbaar bestuur en veiligheid. Het geld werd helaas niet besteed aan het opbouwen van een nieuwe energie-infrastructuur. Des te verbazingwekkender, omdat onze gasbel over 15 jaar leeg is en wij nog steeds geen alternatief hebben.”

In de jaren 60 is in razendsnel tempo 90% van de Nederlandse woningvoorraad aangesloten op aardgas. Volgens Rotmans kan in datzelfde tempo het grootste deel van de woningvoorraad weer losgekoppeld worden van het aardgasnet. Rotmans: “Technisch kan het al, maar het energieakkoord schiet schromelijk tekort.”

Groene stroom milieuvriendelijker dan gas

Rotmans staat niet alleen. Ook Eneco-directeur Jeroen de Haas is een voorstander van het laten verdwijnen van gasnetten uit de woonwijken. De Haas wijst erop dat gas minder milieuvriendelijk is dan groene stroom. Volgens hem moet er dan ook iets veranderen aan de infrastructuur. “Waarom zou je twee complete infrastructuren in stand houden, als je er maar eentje nodig hebt?”, vraagt de Eneco-topman zich af.

De wet schrijft nu nog voor dat de netbeheerder verplicht is een nieuwe woning aan te sluiten op het gasnet, woningen in het buitengebied en in gebieden met stadsverwarming uitgezonderd. Volgens De Haas is het tijd dat daar verandering in komt: “De samenleving verandert, de wet zal daarin mee moeten.”