‘Warmtepomp presteert optimaal met LT-afgifte en decentrale WTW’

Installatie
22 januari 2024 | 5 minuten leestijd
Geschreven door: Sander van der Meijs

Tot 2030 moeten zo’n 675.000 woningen worden geïsoleerd en 450.000 woningen van het gas af. ‘Maar’, waarschuwt Ralph Liedenbaum van ClimaRad, ‘wat zijn daarna de vervolgstappen? Je wilt geen spijt hebben van de maatregelen die je genomen hebt om daar te komen.’ Hij denkt dat flexibele oplossingen voor Lagetemperatuurverwarming en decentrale WTW-ventilatie de ontbrekende schakel zijn.

Er ligt een gigantische opgave, dat is zeker. Om die in te lossen wordt maximaal isoleren van zo veel mogelijk woningen vaak als oplossing gezien. Maar met alleen de schil aanpakken, red je het niet. Ook in de installatie is, als je het goed aanpakt, nog veel laaghangend fruit te plukken. Alleen is lang niet iedereen het erover eens hoe dat precies moet.

‘Men is nog heel erg aan het zoeken naar het optimum’, stelt Liedenbaum. ‘Maar we kunnen niet wachten met maatregelen tot we dat optimum gevonden hebben. We moeten meters maken met maatregelen die een zo groot mogelijke groep bedienen. Elke dag dat we het verduurzamen uitstellen kost geld. We moeten beginnen en dus hebben we flexibele toekomstbestendige oplossingen nodig die direct bijdragen.’ In zijn ogen biedt het gefaseerd aanpakken van de renovatie van de bestaande woningvoorraad, in combinatie met de installatie de meeste flexibiliteit richting de toekomst. ClimaRad biedt hierin de perfecte oplossing. 

Alles perfect ingeregeld

In de nationale prestatieafspraken die zijn gemaakt door de woonbond, de VNG, het Rijk en de woningcorporaties, is vastgelegd dat 675.000 woningen worden verduurzaamd en dat de vocht- en schimmelproblematiek wordt aangepakt. Het gaat vooral om het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad, en de algemene consensus is dat dit betekent dat men hybride warmtepompen moet gaan toepassen en dat huizen moeten worden geïsoleerd. Maar dat is volgens Liedenbaum te beperkt gedacht. ‘Het gaat ook om ventileren’, zegt hij. ‘Het gaat zelfs om het combineren van de juiste afgiftelichamen, WTW én ventileren.’

De producenten van warmtepompen hebben berekend dat je met een hybride systeem 80 procent kunt besparen op gas. Zo ver wil Liedenbaum niet gaan. ‘Het scheelt 40 tot 70 procent’, schat hij in. ‘Om 80 procent te halen moeten in warme vertrekken de juiste afgiftelichamen zijn toegepast en dient alles helemaal naar behoren te zijn ingeregeld.’ 

Decentrale WTW

‘Wij gaan uit van het principe warm wonen en fris slapen’, vertelt hij. Dat betekent dat het alleen in de woonkamer zin heeft om warmteterugwinning toe te passen. De warmte die je terugwint in de woonkamer moet je ook weer teruggeven aan de woonkamer, dan gaat er geen energie verloren aan onverwarmde ruimtes, zoals bij een centraal WTW-systeem. ‘Bij zulke systemen ontstaat er een menging van warme lucht uit de woonkamer met de koude lucht uit de onverwarmde slaapkamers, en dat wil je niet. Met ClimaRad ventileer je daarnaast alleen als dat nodig is, door CO2-sturing.’ 

Maar daarmee ben je er niet, vindt Liedenbaum. ‘Omdat het om de bestaande woningvoorraad gaat, is het daarnaast belangrijk dat de woningen in bewoonde staat kunnen worden aangepakt. Bovendien moet het betaalbaar blijven. Ook met die voorwaarden verdient het decentraal aanpakken van de ventilatie en WTW volgens hem de voorkeur. ‘Want daarmee is de bouwkundige impact nihil.’

Partner voor de toekomst 

‘Het mooie van onze producten is daarnaast dat ze modulair zijn, en dat biedt de benodigde flexibiliteit’, gaat hij verder. ‘Je kunt ze aanschaffen van basaal tot heel luxe, naargelang wat je op dit moment nodig hebt. We hebben concepten die meegroeien, en als de situatie verandert kun je dus uitbreiden en aanpassen.’    

Stel een woning heeft de komende jaren nog een CV-ketel, ook dan valt er volgens Liedenbaum met de ClimaRad Vita H1C-S fors te besparen. ‘Door het flexibele aantal fancassettes op de convector kan de Vita alle stooklijnen aan en ben je bij toepassing maximaal toekomstbestendig. Als er bijvoorbeeld over 15 jaar dan een nieuwe jas om het huis zit en het dus beter geïsoleerd is, kun je onder andere naar LT-afgifte en zet je er meer fancassettes op. Wij blijven als ClimaRad betrokken. We hebben ons als doel gesteld partner te worden om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden.’

De sleutel

‘Besparingen zitten natuurlijk vooral in minder stoken. Dat doe je met behulp van een warmtepomp, maar die warmtepomp rendeert simpelweg het meeste in combinatie met LT-afgifte. Als je dan de meeste warmte, tot 90 procent, van het warmste vertrek bij het ventileren terugwint met WTW, dan profiteer je optimaal. Wij bieden zowel LT-afgiftelichamen als decentrale WTW en zo zijn wij de sleutel naar een optimale energiebesparing en CO2-reductie.’

Bezoek de stand van ClimaRad op VSK in hal 11, stand E040. Kom langs, dan kun je uitgebreid kennismaken met de verschillende concepten en wat ze voor jou kunnen betekenen.

Gerelateerde artikelen