Nederland wereldwijd koploper zonnepanelen

Installatie
1 februari 2024 | 3 minuten leestijd

In het afgelopen jaar hebben installateurs in Nederland zonnepanelen met een indrukwekkend totaal vermogen van 4,8 gigawatt geïnstalleerd, wat ongeveer tien keer het vermogen is van de kerncentrale in Borssele. Deze gegevens zijn afkomstig uit het recent uitgebrachte Nationaal Solar Trendrapport, opgesteld door DNE Research.

Zowel de zakelijke als particuliere markt hebben substantiële groei doorgemaakt, resulterend in een stijging van 17 procent in het aantal zonnepanelen op daken. Deze toename was vooral merkbaar in het eerste halfjaar, waar veel Nederlanders vanwege de hoge stroomprijzen in 2022 besloten om zelf elektriciteit op te wekken.

Echter, in de tweede helft van het jaar nam de groei aanzienlijk af, waardoor veel installateurs met een tekort aan werk te kampen hadden. Doekle Terpstra, voorzitter van branchevereniging Techniek Nederland en opdrachtgever voor het rapport, benadrukt de ‘enorme potentie’ voor verdere groei van het aantal zonnepanelen, maar onderstreept de noodzaak van duidelijkheid omtrent de salderingsregeling.

Hoogste vermogen

Nederland heeft zich vorig jaar gevestigd als het land met het hoogste vermogen aan zonne-energie per inwoner ter wereld. Desondanks lieten in de laatste maanden steeds minder mensen nieuwe zonnepanelen installeren, volgens het onderzoeksbureau Dutch New Energy Research (DNE Research). Twijfels ontstaan onder andere door de afbouw van de salderingsregeling en toenemende negatieve energieprijzen. Bovendien bemoeilijkt een voller stroomnet de installatie van nieuwe panelen.

Hoofdonderzoeker Daan Jansen meldt dat de verkopen van zonnepanelen in december 45 procent lager waren dan het gemiddelde in de eerste helft van 2023, wat de meest succesvolle periode voor zonnepanelen tot nu toe was.

De verwachting van onderzoekers is dat de komende jaren het aantal nieuwe zonnepanelen van consumenten zal krimpen tot het niveau van vóór de energiecrisis. De energieprijzen stegen aanzienlijk toen de oorlog in Oekraïne bijna twee jaar geleden begon. Vooral gasprijzen namen flink toe, wat leidde tot een toename van zonnepaneelinstallaties om de gasrekening te verlagen. De afbouw van de salderingsregeling vanaf volgend jaar maakt zelf stroom opwekken minder aantrekkelijk.

Afname locaties

Daarnaast wijzen onderzoekers op een afname van potentiële locaties voor nieuwe zonnepanelen, aangezien iets meer dan een derde van de huizen in Nederland momenteel zonnepanelen heeft. Met drie van de acht miljoen huizen als appartementen is “de helft van de potentiële afzetmarkt daarmee al verdwenen,” aldus Jansen.

Ondanks de krimp van de afgelopen maanden is het totale vermogen van alle zonnepanelen in Nederland in 2023 licht gestegen naar 24,4 gigawatt, volgens DNE Research. Dit vertaalt zich naar 3,5 zonnepanelen per inwoner, waarbij consumenten een recordhoeveelheid van meer dan 2,5 gigawatt hebben geïnstalleerd, wat een stijging van 17 procent betekent ten opzichte van 2022.

Gerelateerde artikelen