Ook Eneco wil waterstoffabriek in Rotterdam bouwen

Bouw
Installatie
20 november 2023 | 2 minuten leestijd

Eneco heeft de vergunningsaanvraag ingediend voor de realisatie van de ‘Eneco Electrolyzer’, een fabriek voor de productie van groene waterstof in de Europoort in Rotterdam. Hiermee wil Eneco, dat hiervoor in de joint venture Eneco Diamond Hydrogen samenwerkt met Mitsubishi, industriële klanten helpen hun processen en producten te verduurzamen.

“De productie van groene waterstof is essentieel voor een succesvolle energietransitie”, zegt CEO As Tempelman van Eneco. “Als directe elektrificatie niet mogelijk blijkt, is groene waterstof als grondstof of brandstof een goed duurzaam alternatief. Investeren in groene waterstof is een belangrijk onderdeel van onze strategie en het verheugt me dat we nu concrete stappen kunnen zetten.”

Een waterstoffabriek of electrolyzer gebruikt elektriciteit om water te splitsen in waterstof en zuurstof. De Eneco Electrolyzer zal hiervoor groene stroom gebruiken uit zonne- en windparken. Die schoon geproduceerde waterstof gaat als eerste naar de industrie, die op dit moment nog fossiel aardgas gebruikt om waterstof te maken. Ook kan waterstof op den duur aardgas vervangen als brandstof in de industrie en elektriciteitssector en een rol spelen in flexibele elektriciteitsproductie.

De Eneco Electrolyzer wordt ontwikkeld naast de Enecogen-elektriciteitscentrale in de Europoort. Met die centrale kan bepaalde infrastructuur gedeeld worden, wat tot voordelen leidt. De waterstoffabriek krijgt uiteindelijk een vermogen van 800 Megawatt. Daarmee wordt jaarlijks tot 80 kiloton waterstof geproduceerd, afhankelijk van de hoeveelheid groene stroom die beschikbaar is en de vraag naar groene waterstof uit de industrie.

Door de vergunningsaanvraag nu te doen verwacht Eneco in de komende jaren toe te kunnen werken naar de bouw van de Eneco Electrolyzer. Die moet vanaf 2026 kunnen plaatsvinden en de ingebruikname van waterstoffabriek staat momenteel gepland voor 2029.

Gerelateerde artikelen