Overzicht op onderhoud

Bouw
17 april 2023 | 2 minuten leestijd

Op de Bouwbeurs kwamen we tijdens de Innovatieroute RGS+ tegen. RGS+ is een cloudapplicatie gericht op het onderhoud van vastgoed in brede zin. De applicatie bestaat uit verschillende modules, die samen het proces van resultaatgericht samenwerken (RGS) borgen en vereenvoudigen.

Processtappen doorlopen

In de stand legt Brian Bergman aan de bezoekers uit wat RGS+ is. ‘De app automatiseert een project. Het stimuleert zo de samenwerking tussen opdrachtgever en onderhoudspartijen in een regisserend opdrachtgeverschap. Het gaat dus verder dan alleen documentopslag; het biedt ondersteuning bij de processtappen die moeten worden doorlopen om tot een goed resultaat te komen. Die stappen betreffen het object, strategie & KPI’s, samenwerking, hoeveelheden, risico’s & inspectie, scenario’s en vergelijk, tot en met de opdracht en de uitvoering. Door de verschillende stappen in de applicatie te doorlopen, kun je niets vergeten en krijg je overzicht. Alle data wordt direct in een database ingevoerd. Het is dus niet langer nodig om steeds documenten heen en weer te sturen. Al met al zorgt deze applicatie voor betere MJOP’s en minder faalkosten.’

VGO-keurmerk

RGS+ is niet alleen een technische tool voor RGS, maar ook een samenwerkings- en managementtool. Brian: ‘Alle partijen die resultaatgericht willen samenwerken en klaar willen zijn voor de wet kwaliteitsborging bouw (WKB) hebben er wat aan. De tool RGS+ kan door bedrijven ook worden gebruikt om het VGO-keurmerk te halen. Het VGO-keurmerk garandeert dat onderhoudsbedrijven Resultaatgericht samenwerken in alle opzichten beheersen. Opdrachtgevers letten op dat keurmerk bij de selectie van bedrijven voor (planmatig) vastgoedonderhoud en bij investeringsopgaven.’

Tekst: Marion de Graaff

Gerelateerde artikelen