Poll VSK 2016: beursvloer indeling

Verspreid over de beurs zijn er vijf ‘Nul
theaters’. “Deze theaters spelen een cruciale rol in de nieuwe VSK’,
constateert Stephen van Es, Markt Manager van Jaarbeurs. “De tijd dat je
naar de VSK ging om uitsluitend kennis te maken met nieuwe producten ligt
achter ons. Het gaat om educatie. Als bezoekers weg gaan willen we ze een tas
vol kennis meegeven, zodat ze heel concreet bij de klant kunnen overbrengen hoe
deze besparingen behaald kunnen worden. Bezoekers die minimaal vijf
inhoudelijke sessies hebben bezocht ontvangen naderhand een VSK Certificaat van
de bezochte sessies. Zo kunnen werknemers ook duidelijk aantonen dat ze niet
alleen maar voor de gezelligheid naar de beurs zijn geweest, maar ook
daadwerkelijk kennis hebben opgedaan voor hun bedrijf.”

Industrie toegevoegd

De VSK richtte zich traditioneel al op de woning en utiliteitsbouw. Voor de
2016-editie is daaraan het segment industrie toegevoegd. De overheid oefent
steeds meer druk uit op de industriële sector om werk te maken van
energiebesparing. De sectoren chemie, metaal, food, papier, raffinage en
bouwmaterialen nemen 85 procent van het industriële energieverbruik voor hun
rekening. Volgens Van Es biedt de VSK juist deze sectoren veel handvatten voor
structurele besparingsoplossingen Hier moet gedacht worden aan leiding- en
installatie isolatie, warmte opwekking, koeling, zonnecollectoren, PV panelen,
(Bio) WKK, perslucht en energiemonitoring.

Nieuw is ook dat de VSK niet meer sectorgewijs is
ingedeeld. De organisatie kiest voor maximale differentiatie over de beurs.
Groot voordeel hiervan is dat de bezoeker kennis maakt met producten waarvan
hij niet eens het idee had dat ze bestonden. Hoofdpaden leiden de bezoeker over
de beurs, telkens onderbroken door de nul-theaters, waar hij kan binnenstappen
voor een korte educatieve sessie.

VSK 2014 telde 314 exposanten en trok bijna 40 duizend bezoekers uit de
installatiebranche. Meer dan de helft van hen is beslissingsbevoegd. Tot de top
interessegebieden behoorden: verwarming, sanitair, ventilatie en zonne- en
alternatieve energie.

Bedrijven die willen deelnemen kunnen bellen met Jaarbeurs, telefoon 030 –
2952999. Meer informatie is ook te vinden op vsk.nl