Regenwater beheersen en beheren

28 maart 2019 | 3 minuten leestijd

Regenwater kan een probleem zijn. Maar bij de ontwikkeling van een bouwproject wordt er steeds vaker al in de planfase rekening gehouden met regenwater. Zoals in Deventer, waar een oud ziekenhuis wordt vernieuwbouwd en op het omvangrijke ziekenhuisterrein ook een groot aantal nieuwbouwwoningen zal verrijzen. Volgens de brochure wordt daarbij het hemelwater volledig worden opgevangen en geïnfiltreerd in het terrein. Dit zal dus niet via een traditioneel hemelwater-rioolsysteem worden afgevoerd. Om wateroverlast te voorkomen, wordt het terrein plaatselijk opgehoogd zodat het goed aansluit op het niveau van de omliggende straten en zo worden aangelegd dat hemelwater zo snel mogelijk de bodem in gaat of afstroomt naar de aan te leggen wadi`s op de laagste punten in het terrein.

Wadi`s

Op steeds meer plaatsen worden wadi`s aangelegd, bufferings- en infiltratievoorzieningen die regenwater tijdelijk opvangen om het vervolgens vertraagd aan de bodem af te geven. Het woord wadi betekent in het Arabisch droogstaand rivierdal, maar wordt ook als afkorting gebruikt voor `water afvoer drainage infiltratie`. Een wadi in een stad is de verzamelplaats van hemelwater dat wordt opgevangen van daken en straten. Het komt via een hemelwaterriolering of over het maaiveld naar de wadi toe en zakt daar in de bodem, of het wordt vertraagd afgevoerd naar een oppervlaktewater. Dat is goed voor het grondwaterpeil en het schone regenwater komt niet meer terecht in de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Adviseren en installeren 

Ook woningbezitters krijgen steeds vaker vanuit de gemeente de verplichting opgelegd om regenwater op het eigen perceel op te vangen. De capaciteit van de installatie wordt gebaseerd op wat de gemeente voorschrijft, meestal is dat 20 mm per m2. Bij het adviseren en installeren van zo`n voorziening kunnen installateurs een rol spelen. Bij nieuwbouw is het bijvoorbeeld de bedoeling dat de aansluiting van de buitenriolering op een hemelwaterafvoerleiding een ontlastput heeft. Hemelwater stroomt van het dak en loopt door regenpijpen en een hemelwaterriolering. Bladvangers op de regenpijpen en zandvangputten in de grondleiding filteren het regenwater zodat het al behoorlijk schoon de infiltratiekratten bereikt om daarna in de bodem te zakken. Als de buitenriolering het regenwater niet af kan voeren, dan zorgt de ontlastput voor de afvoer over het maaiveld. Het maakt niet uit of de buitenriolering uitkomt op een openbare riolering, op aangrenzend oppervlaktewater of via infiltratiekratten in de grond. Bij grondgebonden woningen is zo`n ontlastput niet nodig. 

Water opslaan 

Water bufferen is steeds populairder aan het worden. Zeker sinds de hete zomer van afgelopen jaar waarin een groot watertekort ontstond. Opgevangen regenwater kan prima worden gebruikt om het toilet mee door te spoelen, voor de wasmachine of om de tuin mee te sproeien. Dat scheelt heel veel drinkwater. Zo`n regenwater hergebruiksysteem bestaat uit een tank met daarbij een filter, pomp, vulsysteem en drukregeling. Verschillende leveranciers hebben systemen om water op te slaan voor gebruik op een later moment. Er zijn waterbuffersystemen voor kruipruimtes op de markt, maar er zijn ook voorzieningen die op het dak kunnen worden geplaatst. En bij het plaatsen van al die systemen zijn installateurs onmisbaar.

Gerelateerde artikelen