SolarFreezer: ijskoude warmteopslag

Installatie
9 februari 2024 | 3 minuten leestijd
Geschreven door: Kees Krick

Een buffervat voor warmteopslag neemt nogal wat ruimte in beslag die niet in elke woning beschikbaar is of zomaar kan worden vrijgemaakt. Dan is het handig om als installateur te weten dat warmte ook onzichtbaar onder het huis kan worden opgeslagen, zoals het bedrijf SolarFreezer op de VSK laat zien.

Het moment waarop er maximaal stroom en warmte wordt gegenereerd, valt helaas niet altijd samen met het tijdstip waarop hier het meeste behoefte aan is. Waar de door zonnepanelen opgewekte stroom prima tijdelijk kan worden opgeslagen in een thuisaccu of aan het net worden geleverd, kan de thermische energie van warmtepomp en PVT-panelen prima worden opgeslagen in een buffervat (thermische accu). Of dus in een bufferzak van SolarFreezer.

Bufferzak in de kruipruimte

Slim bedacht is het zeker. Technische installaties nemen al snel veel ruimte in beslag in woningen, dus waarom zou je geen gebruik maken van de enorme zee aan ruimte die toch niemand nodig heeft: de kruipruimte onder de woning! Door hier een bufferzak te plaatsen die als een enorme thermische accu dienst kan doen. Niemand die het ziet of er last van heeft en zo wordt de kruipruimte nog eens nuttig gebruikt. Hoe ziet het totaalplaatje eruit?

Het begint met PVT-panelen die op het dak worden geplaatst en die warmte aan zowel zonlicht als de buitenlucht onttrekken, waarna deze thermische energie naar de water/water-warmtepomp in de woning wordt geleid. Dit gaat dag en nacht door, waarbij de aangevoerde hoeveelheid uiteraard wel afhankelijk is van zaken als buitentemperatuur en hoeveelheid zonlicht of daglicht.

Warmteoverschot

Deze warmte zal meteen worden ingezet voor de verwarming en het opwarmen van tapwater. De warmte die dan nog overblijft wordt bij de oplossing van SolarFreezer opgeslagen in de bufferzak die in de kruipruimte ligt, waardoor een mooie warmtevoorraad wordt opgebouwd voor later gebruik. Is de warmtebehoefte groter dan wat PVT-panelen en warmtepomp aanvoeren? Dan wordt er warmte aan de bufferzak onttrokken.

Hiermee moet het mogelijk zijn om huishoudens het hele jaar door zelfvoorzienend te maken op het gebied van warmte. Belangrijk om te weten is dat tijdens de winter gebruik wordt gemaakt van de kristallisatie-eigenschap van water. De energie die vrijkomt bij de overgang van vloeibaar water naar ijs, is volgens het bedrijf gelijk aan de hoeveelheid energie die vrijkomt bij het afkoelen van 80 naar 0 graden Celsius. De bufferzak is daardoor het hele jaar door te gebruiken.

Configuraties

Als opslagvloeistof wordt water gebruikt en voor de uitwisseling van warmte wordt een water-glycol mengsel gebruikt. De bufferzak wordt op locatie ingemeten en vervolgens geproduceerd. Er zijn allerlei configuraties mogelijk, zoals een installatie met één of twee bufferzakken, een Nibe warmtepomp met een vermogen van 6 kW, 12 kW, of 16 kW, een geïntegreerde boiler of een externe liter boiler en dit alles gecombineerd met 8, 12, of 16 thermische collectoren op het dak.

Onzichtbaar weggewerkt

Een extra voordeel van het gebruik van PVT-panelen is dat er geen buitenunit geplaatst hoeft te worden en er dus ook geen geluid wordt geproduceerd. Enkele van de vereisten zijn dat de woning (net als bij andere oplossingen) goed geïsoleerd moet zijn en dat LTV-verwarming zoals vloerverwarming of LTV-radiatoren aanwezig is. Verder moet er voldoende ruimte beschikbaar zijn in de kruipruimte. Alhoewel, eventueel kan de bufferzak nog in de tuin worden begraven, netjes uit het zicht onder een vlonder.

Gerelateerde artikelen