‘Stabiele vooruitzichten installatiesector’

Installatie
18 maart 2024 | 3 minuten leestijd

Het Economisch Dashboard Installatiebranche over het eerste kwartaal van 2024, dat Techniek Nederland publiceert, geeft een stabiel beeld van de verwachtingen ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De voorziene krimp in de bouwproductie in 2024 is van invloed op het werk in nieuwbouw voor de installatiebranche. Dit wordt gecompenseerd door een grote vraag in renovatie en onderhoud voor energiebesparende maatregelen.

De bouwsector maakt zich op voor een minder jaar. Er wordt een krimp verwacht van de totale bouwproductie in 2024. De opgelopen bouwkosten en gestegen rentes hebben hieraan bijgedragen. Het zal niet de vrije val zijn die eerder door economen werd voorspeld, maar er moet wel rekening gehouden worden met afnemende bouwactiviteiten. Dit is tevens terug te zien in het aantal verstrekte vergunningen. De daling voor het aantal vergunningen is bij woningbouw het grootst met 9,3% terwijl de schade voor utiliteitsbouw relatief beperkt blijft met een 4,9% daling.

Op de lange termijn is er de verwachting dat de productie van woning- als utiliteitsbouw gaat stabiliseren met voorzichtige tekenen van herstel in 2025. Dit heeft te maken met de inmiddels verbeterde economische omstandigheden, zoals de stabiliserende rentes en de gestegen inkomens. Verder bestaat de nieuwbouwproductie voor een toenemend deel uit huurwoningen en neemt het aandeel koopwoningen af. Dit betekent een verschuiving van de totale productie naar (kleinere) meergezinswoningen.

Tenslotte hebben de marktontwikkelingen van de bouw nog steeds veel invloed op de installatiesector. Trends in energiebesparende maatregelen voor bestaande bouw zetten onverminderd door omdat er weinig nieuwbouw wordt verkocht.

Stabiele vooruitzichten installatiebranche

Net zoals in het voorgaande kwartaal, is de hoeveelheid orders die nog uitgevoerd moet worden gelijk aan ongeveer 10 maanden werk. Ook de omzetverwachtingen en offerteaanvragen verschillen niet veel ten opzichte van het vorig kwartaal. De meeste respondenten verwachten een positieve resultaatverwachting, al is er wel een opvallend verschil, waarbij een redelijk deel van de respondenten minder dan 5% verlies verwacht. Dit is een verandering van 6% ten opzichte van 0% van het vorige kwartaal. Al met al zijn de huidige ontwikkelingen in de installatiebranche vrij stabiel, alleen zijn de verwachtingen voor zowel onderhoud als renovatie positiever dan nieuwbouw.

De verwachtingen van de installatiebranche zijn een vertaling vanuit het conjunctuuronderzoek, dat Techniek Nederland ieder kwartaal uitvoert onder installatiebedrijven met meer dan 25 werknemers. Deelnemers aan dit onderzoek krijgen een rapportage waarin hun verwachtingen uiteengezet worden tegen de verwachtingen van branchegenoten.

Gerelateerde artikelen