​TenneT heeft primeur met supergeleidende hoogspanningskabel

16 September 2015

Mel Kroon, CEO van TenneT, zegt in een persbericht: “Hiermee komen we tegemoet aan de wens van de samenleving om meer hoogspanningsverbindingen ondergronds aan te brengen. Met deze supergeleidende kabels zou het in de toekomst makkelijker moeten zijn om hoogspanningsverbindingen in stedelijk gebied in te passen.”

Supergeleider

De supergeleidende kabel die TenneT voor ogen heeft, kan tot duizendmaal meer stroom transporteren dan traditionele, koperen kabels. De technologie die erachter schuil gaat, heet High Temperature Super Conducting (HTSC). De kabel in kwestie heeft door koeling tot -200 graden Celsius, dat wordt bereikt door het gebruik van vloeibare stikstof, geen weerstand en lijdt daardoor geen verliezen.

Andere voordelen van HTSC-kabels ten opzichte van traditionele kabels zijn dat ze geen magnetisch veld veroorzaken en geen warmte produceren. Hierdoor kunnen ze veel dichter bij elkaar geïnstalleerd worden. Ter vergelijking: huidige 150 kV kabels geven wél veel warmte af en moeten daarom ten minste 12 meter van elkaar gelegd worden. Bij HTSC-kabels kan deze afstand terug gebracht worden tot 3 meter.

HTSC wordt in andere landen al toegepast, maar op kleine schaal en onafhankelijk van het algemene hoogspanningsnet. Zo ligt in New York een traject van 600 meter en is vorig jaar in Essen een supergeleidende kabel van één kilometer in gebruik genomen. TenneT gaat als eerste een traject van meerdere kilometers aanleggen.

Samenwerking

Om het project tot een goed einde te brengen, werkt TenneT samen met verschillende kennisinstituten en instanties, zoals TU Delft, Universiteit Twente, het Instituut voor Wetenschap en Ontwikkeling, de HAN en Imtech Marine. Deze organisaties gaan zich bezig houden met de eisen waaraan de kabel moet voldoen en de regel- en meettechniek.

TenneT weet nog niet waar de eerste HTSC-kabel gelegd wordt. Men kijkt momenteel naar de mogelijkheden. Volgens de planning wordt het project in juni 2019 opgeleverd.

Toekomst

Supergeleidende kabels zijn een relatief nieuw fenomeen. Voordat het wijdverspreid toegepast kan worden, is verder onderzoek verreist. TenneT verwacht daarom niet dat de technologie in lopende projecten toegepast kan worden. Kroon: “Het betreft nieuwe, innovatieve techniek. Dit eerste demonstratieproject moet straks uitwijzen of deze kabel in de toekomst breder toegepast kan worden.”

Omdat de technologie relatief nieuw is, is deze vooralsnog erg duur. Een supergeleidende kabel is ongeveer drie keer zo duur als een standaard 110 of 150 kV kabel. Daarnaast is een afstand van 4 kilometer momenteel de maximale lengte. Toch verwacht men, rekening houdend met verdere ontwikkelingen in de technologie en een daling in de prijs, dat de HTSC-kabels in de toekomst steeds meer de norm worden.