Vraaggestuurd ventileren op basis van CO2

Leverancier

Aralco NVS is een Belgische onderneming en producent van aluminium ventilatieroosters, raam- en muurroosters en vraaggestuurde ventilatiesystemen. De producten en systemen zijn toepasbaar in de woningbouw en bedrijfsgebouwen, zowel nieuwbouw als renovatie.

Ventilatie

Bij de vraaggestuurde ventilatiesystemen wordt de afvoer mechanisch geregeld op basis van de binnenluchtkwaliteit (CO2-concentratie). CO2 is een prima indicator voor de menselijke aanwezigheid en de luchtkwaliteit in een woning. De toevoer van verse lucht geschiedt via zelfregelende toevoerroosters. De bediening anticipeert op het bewonersgedrag want deze is heel eenvoudig en nagenoeg automatisch.

OxyGreen

OxyGreen CO2 Light bestaat uit een gelijkstroomventilator en één CO2-sensor. Bij de Regular worden drie extra CO2-sensoren ingezet voor de slaapkamers. Hierdoor werkt het systeem volledig automatisch ongeacht waar men zich in de woning bevindt. Bij de Optimum wordt de woning in twee zones verdeeld en wordt een klepsturing toegevoegd. Bovendien heeft dit systeem zomernachtventilatie. In warme perioden wordt extra koele lucht toegevoerd voor een comfortabele nachtrust. Optioneel zijn voor alle systemen een unieke intelligente vochtsensor, handbedieningen en/of extra CO2–sensoren toe te voegen.

Opties


Voor de luchttoevoer levert dit bedrijf zelfregelende ventilatieroosters. Om de luchtkwaliteit te verbeteren is het eenvoudig monteerbare AerofilTM filter te plaatsen. Het filtert de binnenkomende lucht tegen fijn stof en pollen.