Wieland stekerbare installaties opgenomen in de Nationale Milieudatabase

Installatie
26 april 2023 | 2 minuten leestijd

Wieland stekerbare installaties van Isolectra zijn opgenomen in de Nationale Milieudatabase. Dankzij deze database kunnen de milieuprestaties en circulariteit van bouwwerken duidelijker inzichtelijk worden gemaakt.

Meerdere series stekerbare installaties zijn opgenomen in de Nationale Milieudatabase. Voor installateurs vooral goed om te weten dat de veel toegepaste series GST18 en RST20 daar ook bij horen. De overheid streeft naar een 50% circulaire economie in 2030 en zelfs 100% in 2050. Daarvoor worden er eisen gesteld aan de materialen die worden gebruikt en de milieuprestaties van een gebouw. De overheid heeft daarom de Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) in het leven geroepen, een norm die de komende jaren steeds scherper gaat worden. De overheid verleent subsidies zodat dit traject een extra boost krijgt. Zo worden veel circulaire producten vrijgesteld van belasting.

Streng proces

Alle Wieland stekerbare producten van Isolectra op de Nederlandse markt, zijn inmiddels getoetst op circulariteit. Hier is een streng proces van ruim twee jaar aan vooraf gegaan. Er is een levenscyclusanalyse gemaakt van de keten van deze producten. Dat gaat ver. Bijvoorbeeld: Waar komt het koper in een elektriciteitsdraad vandaan. Hoeveel energie is er in het proces gebruikt? Hoe wordt het vervoerd? Wat gebeurt er met het afval? Etc. Allemaal ingrediënten die vervolgens onafhankelijk worden beoordeeld met uiteindelijk doel om opgenomen te worden in de Nationale Milieudatabase. Met deze registratie kunnen bijvoorbeeld aannemers en installateurs weer subsidie krijgen en producten met een categorie 1 productkaart scoren ook beter in de verplichte MPG berekening. 

In de circulaire gedachte maakt Isolectra tegenwoordig ook retour-afname afspraken met de afnemer. De stekerbare installaties worden na afloop van hun gebruiksduur teruggenomen. Deze worden getest, gecertificeerd en als betrouwbare installaties opnieuw in de markt gezet. 

Gerelateerde artikelen