Aannemers tegen politiek: verleng de zwaarwerkregeling!

Sander van der Meijs
Sander van der Meijs
03 juli 2024
2 min

Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) roept politieke partijen en het ministerie van SZW met klem op om de zwaarwerkregeling te verlengen. De zwaarwerkregeling is volgens de bravnchevereniging “van vitaal belang voor zowel werknemers als werkgevers in de bouw- en infrasector.”

De AFNL wijst erop dat de zwaarwerkregeling een uitkomst biedt voor werknemers, die na 40 jaar zwaar werk echt aan hun pensioen toe zijn. Het is daarom noodzakelijk dat de huidige en goed functionerende regeling behouden blijft voor de bouw en infra sector.

“Het is tijd om op te komen voor de hardwerkende mannen en vrouwen die onze gebouwen en infrastructuur bouwen en onderhouden. Gedurende de drie jaar dat de regeling nu functioneert ontvangen er gemiddeld ruim 3000 werknemers een uitkering. Dit aantal fluctueert enigszins daar mensen vanaf de definitieve pensioendatum weer uit de regeling vertrekken en er nieuwe instromen. In de bouw- en infrasector zijn er geen problemen bij het beoordelen of iemand wel of niet zwaar werk verricht.”

Verantwoordelijkheid dragen

De zwaarwerkregeling stelt werknemers in staat om eerder met pensioen te gaan na een lange carrière in de bouw- en infrasector, waar het werk fysiek belastend kan zijn. Zonder deze regeling worden werknemers gedwongen om door te werken ondanks gezondheidsproblemen. Dit leidt tot verhoogde ziekteverzuimkosten en verminderde productiviteit. De AFNL doet een dringende oproep aan politieke partijen en het ministerie van SZW om hun verantwoordelijkheid te nemen en de zwaarwerkregeling te verlengen

Oproep tot actie 

De Aannemersfederatie roept alle betrokken partijen op om gezamenlijk op te komen voor de belangen van de bouw- en inframedewerkers en de zwaarwerkregeling te verlengen “Wij hopen dat de politiek luistert naar de mensen op de werkvloer en hun rechten beschermt. We kunnen niet toestaan dat deze hardwerkende medewerkers die jaren aan de maatschappij hebben gebouwd, in de kou blijven staan. In onze sector functioneert de regeling goed en hebben we geen gedoe over de definitie van zwaar werk”, aldus Arno Snellen, bestuurslid en CAO-onderhandelaar van de AFNL.

Uitgelicht

voorbereiden op Wkb

Voorbereiden op de Wkb doe je zo

Lees meer
Sander van der Meijs
Sander van der Meijs

Gerelateerde artikelen