‘Drukte op stroomnet houdt nog zeker 10 jaar aan’

Hub Redactie
Hub Redactie
04 maart 2024
4 min

Particulieren en bedrijven hebben nog zeker tien jaar overlast door het volle stroomnet. Dat zei de topman van energienetwerkbedrijf Alliander bij de presentatie van de resultaten over 2023. Volgens het bedrijf komt dat door een tekort aan technisch personeel om meer ruimte op het net te maken, lange procedures, te weinig beschikbare locaties voor bijvoorbeeld nieuwe elektriciteitshuisjes en een gebrek aan keuzes van overheden.

“De forse groei van het aantal warmtepompen, zonnepanelen, e-boilers, elektrificatie van bedrijfsprocessen en de installatie van oplaadpunten voor personenvervoer én elektrische vrachtwagens zette in 2023 door en zal ook de komende jaren verder stijgen”, schrijft Alliander in het jaarverslag. “Een groot deel van de industrie moet daarnaast nog verduurzamen, de woningbouwambities zijn enorm en ook de verduurzaming van bestaande woningen gaat veel van het elektriciteitsnet vragen. Deze ontwikkelingen blijven nog vele jaren sneller gaan dan dat de netten kunnen worden uitgebreid.”

‘Grootste verbouwing ooit’

Maarten Otto, CEO: “Afgelopen jaar investeerden we ruim 1,4 miljard euro in de verbouwing van de energienetten. Weer een record. En dat is nodig, omdat we bezig zijn met de grootste verbouwing van het energienet ooit. Net als bij elke verbouwing, gaat dit niet zonder overlast. En dat betekent onder andere dat we nog zeker tien jaar files op het elektriciteitsnet hebben. Want het elektriciteitsnet in Nederland zit bijna overal vol. De impact hiervan is groot. Bedrijven, scholen en nieuwbouwwoningen worden niet meer op het gewenste moment aangesloten. En consumenten moeten langer wachten op een aansluiting voor bijvoorbeeld een warmtepomp of laadpaal. Dit gaat ons aan het hart. Wij bouwen zo snel als we kunnen om het energienet uit te breiden. We werken aan een forse opschaling, instroom van meer technici en innovatie van onze processen. Daarmee kunnen we de komende tien jaar 23.000 transformatorhuisjes plaatsen, gaat tienduizenden kilometer kabel de grond in en worden honderden elektriciteitsstations aangepast of nieuw gebouwd. Tot 2050 gaat één op de drie straten open om het energienet van de toekomst te realiseren. Daarnaast belasten we het bestaande net daar waar mogelijk maximaal en zetten we in op flexibiliteit zoals spitsmijden om zoveel mogelijk van onze klanten te kunnen helpen. Toch is het ook belangrijk om te onderstrepen dat de negatieve gevolgen van het volle stroomnet nog vele jaren aanhouden”. 

Grenzen

“We bouwen zo snel als we kunnen, maar lopen ook tegen grenzen aan”, stelt de topman. “Om de komende tien jaar verder te versnellen, moeten er scherpere keuzes gemaakt worden. De verbouwing van het energiesysteem vraagt om keuzes die soms de oplossing zijn voor een hele straat, wijk of regio boven een oplossing voor een individuele klant. Dat is een vervelende boodschap maar duidelijk is dat niet alles nu en tegelijkertijd kan. Waar we kunnen, verbeteren we onze aanpak om sneller te werken. Bijvoorbeeld door innovaties in te zetten zoals de compacte aansluitmodule. En door modulair te bouwen en ons werk verder te digitaliseren. Tegelijkertijd hebben we iedereen nodig om te versnellen. We vragen onze klanten om slim om te gaan met de beschikbare energie en ontwikkelen samen met hen nieuwe producten waarmee we alles uit het bestaande net kunnen halen. We vragen provincies en gemeenten snellere en duidelijke keuzes te maken waar elektriciteitsstations gebouwd kunnen worden, transformatorhuisjes een plaats krijgen en bijvoorbeeld warmtenetten worden aangelegd. En we doen een oproep aan het nieuwe kabinet om te kijken naar de inzet van technici uit het buitenland, zodat we op korte termijn meer mensen vinden om het werk uit te voeren. Ook is het essentieel dat de overheid met netbeheerders en bijvoorbeeld de industrie bepaalt waar alternatieve energiedragers zoals waterstof en groengas van betekenis kunnen zijn en beschikbaar moeten komen”. 

Veranderend energiesysteem

De energietransitie betekent ook een grote verandering in hoe met energie wordt omgegaan. De momenten van vraag en aanbod wisselen sterk en daarmee verdwijnt de vanzelfsprekendheid waarmee elektriciteit altijd beschikbaar is. Het is daarom volgens Alliander noodzakelijk dat de elektriciteitsnetten verregaand worden verzwaard en uitgebreid en dat daar waar mogelijk met flexibiliteit en zwaarder belasten alles uit het net wordt gehaald wat erin zit. Otto: “Het vraagt van ondernemers en consumenten veel geduld tot het net is uitgebreid of oplossingen beschikbaar zijn. Tegelijk biedt het ook de mogelijkheid om anders na te denken over energiegebruik. Het begint daarbij met energiebesparing. Want wat niet aan energie wordt verbruikt, hoeft immers ook niet over het elektriciteitsnet te worden vervoerd. Zo kunnen ondernemers en consumenten bijdragen aan oplossingen. ” 

Daarnaast wordt het steeds normaler dat bedrijven en huishoudens op momenten dat het druk is op het elektriciteitsnet, minder stroom verbruiken of terugleveren. Afgelopen jaar werden al stappen gezet om dit voor bedrijven aantrekkelijk te maken met contracten waarbij tegen gunstigere tarieven, drukke momenten worden ontzien. Een volgende stap is om flexibel gebruik van het net ook voor consumenten financieel aantrekkelijk te maken, door warmtepompen, laadpalen, thuisbatterijen en zonnepanelen automatisch aan te passen aan de beschikbare capaciteit van het net. Zo worden huishoudens gestimuleerd op drukke momenten het net te ontlasten. Dit zorgt ervoor dat meerdere huishoudens in de wijk kunnen verduurzamen met (hybride) warmtepompen en elektrisch vervoer zonder dat er gewacht hoeft te worden op verzwaring van het elektriciteitsnet.  

Uitgelicht

voorbereiden op Wkb

Voorbereiden op de Wkb doe je zo

Lees meer
Hub Redactie
Hub Redactie

Gerelateerde artikelen