Dutch Green Building Council krijgt nieuwe bestuursleden

Armand Landman
11 juli 2024
3 min

Het DGBC-bestuur heeft er drie nieuwe leden bij. Twee leden nemen afscheid van het bestuur van Dutch Green Building Council. Met deze wisseling groeit het bestuur van vijf naar zes bestuursleden. 

De samenstelling van het DGBC-bestuur is per juni 2024 veranderd. Twee bestuursleden gaan het bestuur verlaten. Dat zijn Bas van Holten en Daphne Braal. Van Holten heeft zijn tweede bestuurstermijn er bijna op zitten en neemt na ruim zeven jaar afscheid. DGBC dankt hem voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid. Braal vervult momenteel de rol van interim-directeur bij DGBC en zal om die reden niet langer als bestuurslid aanblijven. De drie nieuwe bestuursleden zijn Dirk Dekker, medeoprichter en -eigenaar van Being; Jeroen Pels, Group Director Commercial bij Triodos Bank en Lieske van Pelt, Director bij CBRE Investment Management.

Vasthouden aan waarde

Samen met Bas van Dam is Dirk Dekker oprichter en eigenaar van Being, dat vastgoed ontwikkelt met als doel positieve impact te creëren. Het bedrijf realiseert duurzame gebieden en gebouwen die mensen helpen het beste uit zichzelf te halen. Een vaardigheid die Dekker in zijn dagelijks werk veel inzet, is het vinden van de balans tussen commercie en impact. “De ervaring die ik daarmee heb opgedaan, wil ik graag inbrengen bij DGBC. De hevig veranderde economie en ook de huidige politieke wind in Nederland en Europa hebben veel invloed op het behalen van de DGBC-doelen. Juist nu moeten we vasthouden aan de waarde van een duurzaam gebouwde omgeving. DGBC kan door scherp te communiceren over haar kennis en expertise de markt inspireren de juiste keuzes te maken.” Dekker wil als bestuurder DGBC vooral begeleiden in het commercieel denken en doen. “Ik denk dat er binnen de stichting nog meer focus moet komen om succesvol naar een toekomstbestendige en duurzaam gebouwde omgeving te bewegen. Niet alleen op inhoud, maar juist ook op commercie en data.”

Ketensamenwerking

Als Group Director Commercial bij Triodos Bank is Jeroen Pels verantwoordelijk voor de commerciële (impact)strategie, propositieontwikkeling, portefeuillesturing en marketing. In het DGBC-bestuur zal hij zich specifiek richten op finance & audit. “Vanuit mijn achtergrond hoop ik waarde toe te voegen waar het gaat om ketensamenwerkingen en specifiek de financiële impact van duurzaamheidsinvesteringen. Bij mij wringt het al jaren dat die positieve financiële kant onvoldoende op het netvlies staat van investeerders. Op het gebied van energie gaat dat nu redelijk, maar op het vlak van materialengebruik is er nog een wereld te winnen. Mijn ervaring is dat financiering een andere benadering vergt en nu nog te vaak een bottleneck vormt. Ik vind het mooi dat DGBC zich niet op één thema richt, zoals energie-efficiëntie of materialengebruik, maar holistisch kijkt naar allerlei aspecten. Denk aan circulariteit, levenskwaliteit, gezondheid van gebouwen, klimaatadaptie en CO2. DGBC is echt een instituut, met een brede maatschappelijke agenda en een relevant netwerk van ketenpartijen. Ik kijk dan ook uit naar onze samenwerking.”

Hoogste standaarden

Lieske van Pelt werkt als projectdirecteur Amsterdamse Poort bij CBRE Investment Management. Ze studeerde Bouwkunde in Delft en werkt sinds het voltooien van die studie bij CBRE IM. Van Pelt ziet bij DGBC een taak voor zichzelf weggelegd op de vlakken van sociale duurzaamheid en investeringen. “Ik heb binnen CBRE IM – een instituut met veelal pensioenbeleggers – goed gevoel gekregen voor wat investeerders belangrijk vinden. Ik vertaal al 10 jaar lang de belangen van onze investeerders naar fysieke plekken. Dit doen we met de hoogste doelen op het vlak van ESG, waarbij de S een steeds grotere rol gaat spelen. Deze kennis kan ik inbrengen.” Duurzaamheid is een hoofdonderwerp in Van Pelts werk en dagelijks leven. “In ons werk worden de hoogste standaarden verwacht met betrekking tot gebouwduurzaamheid. Ook wordt er steeds meer gefocust op wat we nog méér kunnen doen voor de mensen die onze plekken gebruiken. De vertaalslag hiervan naar de fysieke plek, is waar ik dagelijks mee bezig ben. Ik wil deze kennis graag delen binnen DGBC.”

Uitgelicht

voorbereiden op Wkb

Voorbereiden op de Wkb doe je zo

Lees meer
Armand Landman

Gerelateerde artikelen