Eerste Kamer houdt salderingsregeling in stand

Installatie
13 februari 2024 | 3 minuten leestijd

De gunstige regeling waarbij eigenaren van zonnepanelen hun opgewekte stroom kunnen verrekenen met hun verbruik, blijft voorlopig behouden. Een voorgestelde wet om deze regeling vanaf 2025 geleidelijk af te bouwen, heeft geen steun gekregen in de Eerste Kamer. De twee grootste politieke fracties, BBB en GroenLinks-PvdA, hebben aangegeven tegen te zullen stemmen.

Tijdens het debat over het wetsvoorstel werd vorige week al duidelijk dat deze partijen, die eerder in de Tweede Kamer tegen stemden, ook in de senaat grote bezwaren hadden. Ze maken zich onder andere zorgen dat zonder de regeling de kosten van zonnepanelen buiten het bereik komen van mensen met een lager inkomen.

Op dinsdag heeft een meerderheid van de senatoren tegen het wetsvoorstel gestemd. De twee grootste fracties in de senaat, BBB en GroenLinks-PvdA, zijn van mening dat de stimuleringsregeling moet blijven. GroenLinks-PvdA stelt dat zonnepanelen nu juist toegankelijk worden voor mensen met een laag inkomen, en dat het stopzetten van de subsidie daarom niet gepast is.

BBB beschouwt de afbouw als een belastingmaatregel van de regering om in de komende jaren 2,8 miljard euro binnen te halen. De partij vindt dat eerst de problemen met overbelasting van het elektriciteitsnet moeten worden opgelost voordat het salderen wordt afgeschaft.

Ook de PVV, SP, Partij voor de Dieren en JA21 hebben tegen gestemd. Daarmee heeft een meerderheid van 43 van de 75 senatoren het voorstel verworpen.

Afbouwen

Al meer dan zeven jaar hebben opeenvolgende regeringen geprobeerd om de regeling voor saldering van zonnepanelen af te bouwen. Deze regeling stelt eigenaren van zonnepanelen in staat om de opgewekte stroom die ze aan het net leveren te verrekenen met de stroom die ze verbruiken wanneer er minder zonlicht is.

Volgens de regering is de regeling niet langer nodig omdat zonnepanelen inmiddels veel goedkoper zijn geworden. Het kost de overheid jaarlijks honderden miljoenen euro’s en een steeds kleinere groep huishoudens zonder zonnepanelen subsidieert via hun energierekening de huishoudens die wel gebruikmaken van zonne-energie. Ook is het nadelig voor het overbelaste elektriciteitsnet.

De twee politieke partijen hebben de dringende oproep van demissionair minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) genegeerd. Hij waarschuwde dat het verwerpen van deze wet een incidentele kostenpost van 2,8 miljard euro en structureel 717 miljoen euro met zich meebrengt.

Gemiste kans

Desondanks heeft de salderingsregeling bijgedragen aan de energietransitie. Eind januari werd bekend dat Nederland wereldwijd koploper is geworden op het gebied van zonnepanelen. Per inwoner zijn er gemiddeld 3,5 zonnepanelen op daken en landerijen geïnstalleerd. Dankzij een groeispurt vorig jaar heeft Nederland Australië van de eerste plaats gestoten.

Brancheorganisaties Netbeheer Nederland en Energie-Nederland betreuren het dat het wetsvoorstel voor de geleidelijke afbouw van de salderingsregeling het niet heeft gehaald in de Eerste Kamer. Hierdoor blijft de gunstige regeling voorlopig van kracht. Netbeheer Nederland noemt het een “gemiste kans”.

“Het behouden van de regeling zoals die nu is, betekent dat de elektriciteitsnetten onnodig zwaar worden belast wanneer de zon schijnt. Het zou veel verstandiger zijn geweest om de regeling om te vormen naar een beloningssysteem voor eigen gebruik van zonnestroom,” zegt Hans-Peter Oskam, directeur beleid en energietransitie bij Netbeheer Nederland.

Gerelateerde artikelen