Geen belastingaftrek meer op led-verlichting

Installatie
22 februari 2023 | 2 minuten leestijd

Het kabinet verhoogde het budget van de Energieinvesteringsaftrek (EIA) voor 2023 met € 100 miljoen naar € 249 miljoen. Toch zijn veel energie-investeringen van de lijst afgevoerd, zoals led-verlichting. Door de hogere energieprijzen is de terugverdientijd immers een stuk korter geworden.

Bedrijven die investeren in technieken uit de nieuwe Energielijst, kunnen via de Energie-investeringsaftrek (EIA) tot 45,5% van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst. Met de EIA wil de overheid energiezuinige investeringen stimuleren en een impuls geven aan energiebesparing, CO2-reductie en het toepassen van duurzame energie.

In de Energielijst voor 2023 wordt rekening gehouden met de invloed van de fors hogere energieprijzen op de terugverdientijden. Dit heeft ertoe geleid dat een flink aantal opties op de Energielijst zijn verwijderd. Het kabinet acht stimulering via de EIA daardoor niet langer noodzakelijk.

Voorbeelden van investeringen die niet langer op de Energielijst staan, zijn onder andere led-verlichting en de transportleiding voor levering van gasvormige CO2 aan glastuinbouwbedrijven, maar ook de aanschaf van een nieuwe klimaatcomputer.

Daarnaast zijn er nieuwe maatregelen in de Energielijst 2023 opgenomen. Zo staan er in de lijst nieuwe bedrijfsmiddelen en technieken om onder meer elektrificatie, benutting van restwarmte en CO2-emissiereductie te stimuleren. 

Gerelateerde artikelen