Het hoe en waarom van BREEAM certificaten

Bouw
5 juli 2023 | 4 minuten leestijd
Geschreven door: Kees Krick

Duurzaam bouwen met een zo laag mogelijke impact op mens en milieu is allang geen toekomstmuziek meer, maar de dagelijkse bouwrealiteit. Hoe weet je hoe hoog je scoort, zijn er punten waarop het beter kan en hoe laat je weten hoe goed je op dit vlak presteert? Dat is precies waar het duurzaamheidskeurmerk BREAAM in beeld komt.

BREEAM is een beoordelingsmethode waarmee je de duurzaamheid van gebouwen (en gebieden) op een eenduidige en transparante wijze vaststelt en via een officieel erkend certificaat vastlegt. De afkorting BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Het is een methode die in Engeland is ontwikkeld door het Building Research Establishment (BRE) en die al tientallen jaren wereldwijd wordt toegepast.

BREEAM-NL

In Nederland gebruiken we sinds 2009 een variant van BREEAM en die heeft de toepasselijke naam BREEAM-NL gekregen. Het is een aangepaste versie van BREEAM die speciaal op de Nederlandse taal, markt, regelgeving en duurzaamheidsambities is afgestemd. De Dutch Green Building Council (DGBC) is zowel ontwikkelaar als beheerder van deze versie van de beoordelingsmethode en het bijbehorende keurmerk BREEAM-NL.

Lees ook ons interview met de directeur van de Dutch Green Building Council.

Voor bedrijven die (ook) internationaal actief zijn, is het goed om te weten dat het certificaat en de duurzaamheidscore van BREEAM en BREEAM-NL onderling vergelijkbaar zijn. Het maakt wat betreft duurzaamheidsprestatie dus niet uit of er een nationale dan wel internationale certificering is behaald.

Vier keurmerken

Idealiter wordt er gedurende de volledige levensloop van een object gekeken naar duurzaamheid. Bij het ontwerp en de bouw, tijdens beheer en exploitatie en ook bij renovatie of sloop. Er bestaan dan ook vier verschillende soorten BREEAM-NL keurmerken. Voor nieuwbouw- en renovatieprojecten is dat het keurmerk ‘BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie’.

Voor het keurmerk ‘BREEAM-NL In-Use’ worden bestaande gebouwen op drie niveaus beoordeeld: gebouw, beheer en gebruik. Dit certificaat is een jaar geldig en het object moet dan ook jaarlijks opnieuw beoordeeld worden om de certificering te behouden.

Tot slot zijn er nog de keurmerken ‘BREEAM-NL Sloop & Demontage’ voor sloopprojecten en ‘BREEAM-NL Gebied’ waarmee de duurzaamheidprestaties van gebiedsontwikkelingen worden beoordeeld.

Beoordeling en certificering

Het beoordelingsproces verloopt bij de vier keurmerken hetzelfde. Wel gebruikt elk keurmerk een eigen puntenverdeling en weging voor de diverse categorieën (duurzaamheidsonderwerpen) waarop een object wordt beoordeeld. Er zijn in totaal negen categorieën, te weten: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, vervuiling en als laatste landgebruik en ecologie.

Om wat concreter te zijn wordt hiermee gekeken naar aspecten als duurzaamheid van gebruikte materialen, circulariteit, efficiency van het afvalbeheer tijdens bouw en exploitatie, energie-efficiëntie, gebruik van hernieuwbare energiebronnen, de kwaliteit van het binnenmilieu, biodiversiteit en natuurimpact, het minimaliseren van milieueffecten en ga zo maar door.

Uiteindelijk resulteert dit in één totaalscore voor het keurmerk en dit wordt uitgedrukt als een getal van nul tot vijf. Deze getallen hebben de volgende benamingen gekregen: unclassified (onvoldoende, dus het object voldoet niet aan de eisen), pass (voldoende), good (goed), very good (heel goed), excellent (zeer goed) en outstanding (uitstekend). Je kunt deze score eventueel ook uitdrukken als een aantal sterren van nul tot vijf, mocht je een vereenvoudigde scoreweergave nodig hebben.

Snel een indicatie krijgen

Wil je inzicht hebben in de duurzaamheidsscore van een ontwerp, bouwproject, of bestaand object? Dat kan via een aantal hulpmiddelen (toolboxes) die de DGBC inclusief de bijbehorende handleidingen online beschikbaar stelt. Behalve voor een quickscan, kun je hier ook terecht voor de daadwerkelijke beoordeling en de felbegeerde certificering (https://www.assessmenttool.nl/).

Gerelateerde artikelen