Innovatief en duurzaam renoveren

13 November 2014

De overheid zet grootschalig in op het energieneutraal krijgen van nieuwbouw, maar het energiezuinig(er) maken van bestaande gebouwen speelt eigenlijk nog een grotere rol bij het realiseren van de klimaatdoelstellingen.

Bedrijven en huishoudens merken na een aantal jaren dat bepaalde voorzieningen in hun pand aan vervanging toe zijn en grijpen dit vaak aan als een kans om op hun energiefactuur te kunnen besparen. De stimuleringsmaatregelen van de overheid spelen op deze trend handig in. Dankzij de `energiebespaarlening` kunnen huiseigenaren bijvoorbeeld tegen aantrekkelijke voorwaarden geld lenen voor energiebesparende investeringen, zoals gevel-, dak- of vloerisolatie, HR-beglazing, isolerende deuren en kozijnen, warmtepomp, zonneboiler, een warmteterugwinningsinstallatie, vraaggestuurde ventilatie, HR-ketel, biomassaketel, warmtekrachtkoppeling, zonnepanelen, energiemonitor en maatwerkadvies.

Duurzaam isoleren en ventileren

Een goed geïsoleerd pand is een eerste vereiste om op energie te besparen. Denk maar aan de trend van passief bouwen, waarbij een gebouw extreem geïsoleerd en luchtdicht gebouwd wordt. Datzelfde gaat ook bij de renovatie van bestaande gebouwen op: dankzij een goede schilisolatie kan een huiseigenaar tot wel 65 procent besparen op de energiekosten voor de verwarming. Bestaande radiatoren kunnen op lagere watertemperatuur functioneren, wat het rendement van de HR-ketel ten goede komt: een energiezuinigere vloerverwarming kan geïnstalleerd worden én andere duurzame energiemaatregelen, zoals zonnepanelen, warmtepompen, zonneboilers enzovoort zullen effectiever blijken. Bovendien wordt hiermee het comfort in het pand aanzienlijk verhoogd.

Hoe beter een pand geïsoleerd is, hoe minder natuurlijke ventilatie een rol speelt en hoe belangrijker een goede ventilatiehuishouding wordt. De trend daarbij is vraaggestuurde ventilatie, waarbij gestreefd wordt naar een ideale verhouding tussen luchtkwaliteit en energieverbruik. Door middel van sensoren kan het systeem de luchtkwaliteit meten en hierop automatisch de ventilatie aanpassen. Voordeel is dat de ventilatie enkel aanslaat wanneer het nodig is, zodat er zowel op stookkosten als op elektriciteit kan bespaard worden. Er zijn ook al toepassingen bekend waarbij natuurlijke ventilatiesystemen geïntegreerd kunnen worden in vraaggestuurde ventilatiesystemen.

Grote kansen voor installatiebranche

Voor de installatiebranche biedt de evolutie waarbij duurzaamheid aan renovatie gekoppeld wordt, grote kansen. Belangrijk is wel dat u als installateur goed op de hoogte bent van de duurzame innovaties in de markt en dat u uw klanten deskundig kunt adviseren over welke maatregelen voor hen het meest comfortverhogend zijn én de grootste energiebesparing opleveren.