‘Tarief warmtenet en gasprijs nog zeker twee jaar gekoppeld’

Installatie
20 februari 2023 | 2 minuten leestijd

Gebruikers van warmtenetten gaan nog zo’n twee jaar te maken krijgen met de koppeling van het warmtetarief en de gasprijzen, zei klimaatminister Rob Jetten vorige week in de Tweede Kamer. Gebruikers van warmtenetten hebben, vanwege die wettelijke koppeling, te maken gehad met een verhoging van hun energietarieven door de forse stijging van de gasprijzen vorig jaar.

Verschillende politieke partijen drongen aan erop aan de warmteprijs los te koppelen van de aardgasprijs. Huishoudens die hun huis niet langer met gas verwarmen, zitten nog steeds met hoge lasten vanwege de huidige hoge gasprijzen. Volgens Jetten kan die loskoppeling echter niet eerder dan 1 januari 2025 werkelijkheid worden. Hij benadrukt dat de Autoriteit Consument & Markt in de gaten houdt of warmtebedrijven prijzen vragen die binnen de toegestane grenzen vallen. 

Wet collectieve warmtevoorziening

Jetten ging ook in op kritiek vanuit de markt dat de invoering van de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw) niet snel genoeg gaat. De voortgang van het wetstraject is tot nu toe niet voorspoedig verlopen met meerdere malen uitstel tot gevolg. In de energietransitie is een belangrijke rol weggelegd voor collectieve warmte. Stichting Warmtenetwerk pleitte daarom al eerder voor een snellere invoering van de Wcw, die volgens hen noodzakelijk is om de warmtetransitie te versnellen. Volgens de stichting – die spelers in de gehele warmteketen, van warmtebedrijven, gemeenten, woningcorporaties, leveranciers, aannemers tot adviseurs, verenigt – zorgt de huidige situatie voor grote onzekerheden binnen de gehele warmteketen. “Tevens wordt particulieren en overige eindgebruikers het handelingsperspectief ontnomen. Daarmee wordt een maatschappelijk verlies op verschillende niveaus ingeleid, dat we te allen tijde moeten willen voorkomen. Door de huidige onzekerheid is het voor de warmtebedrijven onduidelijk of het verantwoord is om nu te investeren, waardoor veelbelovende projecten zijn stilgevallen en Door de huidige onzekerheid is het voor de warmtebedrijven onduidelijk of het verantwoord is om nu te investeren, waardoor veelbelovende projecten zijn stilgevallen en aannemers hebben grote zorgen over de ontwikkeling van de orderportefeuille.”

Jetten bestreed het idee dat de nieuwe wet de reden is van het trage tempo. “Veel vertraging kwam de afgelopen jaren echt door andere redenen: doordat er toch geen goede warmtebron beschikbaar was, door een zoektocht naar de juiste geothermiebron.”

Gerelateerde artikelen