Einde salderingsregeling: zo bereid je je optimaal voor

Installatie
28 mei 2024 | 5 minuten leestijd
Geschreven door: Kees Krick

De salderingsregeling zou eerst stapsgewijs worden afgebouwd, vervolgens werd beslist dat de regeling gewoon zou blijven bestaan en nu dreigt de salderingsregeling alsnog te verdwijnen en wel in één keer zonder stapsgewijze afbouw. Welke voorbereidingen kunnen jouw klanten treffen om deze financiële klap op te vangen of in ieder geval te verlichten?

Eerder dit jaar reageerde iedereen met zonnepanelen enorm opgetogen en opgelucht toen bekend werd dat de salderingsregeling toch niet zou verdwijnen na stapsgewijze afbouw tussen 2025 en 2031. Juist daardoor komt de klap extra hard aan, de salderingsregeling per 1 januari 2027 zelfs in één keer lijkt te worden afgeschaft, dus zonder stapsgewijze afbouw.

Een enorme financiële strop voor bezitters van zonnepanelen en een shopstopper voor veel geïnteresseerden die er juist aan wilden beginnen. Vooralsnog is het nog een voornemen en staat het niet vast dat de salderingsregeling ook daadwerkelijk gaat verdwijnen per 2027. Dat neemt niet weg dat het meer dan verstandig is om nu alvast de nodige voorbereidingen te treffen en te zorgen dat je een paar alternatieven achter de hand hebt.

Thuisbatterij

Het is zaak om zo efficiënt mogelijk met het overschot aan zonnestroom om te gaan dat straks niet meer via de salderingsregeling kan worden doorgesluisd naar het stroomnet om op een later moment (eventueel) alsnog te worden verbruikt. Het hele idee van zonnepanelen is immers stroom opwekken zodra de zon schijnt om hier iets nuttigs mee te doen, niet om al die panelen tijdens de gunstigste momenten van de dag volledig ongebruikt te laten omdat er op dat moment toevallig geen of weinig behoefte is aan stroom.

Een thuisbatterij is een prima optie om het stroomoverschot tijdelijk te bufferen op de locatie van de klant. Stroom die iemand zelf bewaart, kan immers naar eigen inzicht verbruikt worden op de momenten dat er behoefte aan is, zonder dat daar (extra) kosten aan verbonden zijn. Pas zodra de zon niet of onvoldoende schijnt én de thuisbatterij weer is ontladen, hoeft er een beroep te worden gedaan op het stroomnet. Wel is het zo dat een thuisaccu om een extra investering vraagt die bovenop de investering van de (al aanwezige) zonnepanelen komt. Ook is de capaciteit beperkt en kan een klant er niet volledig onafhankelijk van het lichtnet mee worden. Zeker niet zodra de dagen weer korter worden.

Warmteopslag

Klanten kunnen een deel van het stroomoverschot alvast omzetten in warmte, die komt altijd wel een keertje van pas. Het is ook nog eens een relatief goedkope optie om energie in een warmtebuffer op te slaan. Overdag als er veel stroomopbrengst is en vaak juist minder stroomverbruikers actief zijn, kan de zonnestroom prima gebruikt worden om alvast zoveel mogelijk tapwater te verwarmen. Door een ruime boiler of zonneboiler te installeren hoeven klanten dan alleen nog in zeldzame uitzonderingsgevallen betaalde stroom te gebruiken om water bij te verwarmen.

Naast sanitair water is warmteopslag specifiek voor het verwarmingssysteem een andere mogelijkheid waar jij je klanten op kunt attenderen. Een buffervat is specifiek bedoeld om warmte in op te slaan voor verwarmingssystemen. Al bestaan er ook varianten die dit combineren met de mogelijkheid om tapwater te verwarmen. Een handige combinatie ook, waardoor niet én een boiler én een buffervat nodig is, wat vooral handig is als de ruimte beperkt is. Boilers en buffervaten kunnen samenwerken met een eventueel aanwezige warmtepomp voor nog meer efficiency.

Automatiseren

Een zeer effectieve manier om ervoor te zorgen dat zonnestroom nuttig wordt ingezet, is door stroom zoveel mogelijk overdag te gebruiken, als de opbrengst van de panelen het hoogst is. Zo kan op warme dagen de woning alvast extra gekoeld worden via warmtepomp of airco, zodat dit niet’s avonds bij thuiskomst van de bewoners pas via betaalde netstroom hoeft te gebeuren. Koel de woning eventueel nog wat verder af zodat een soort koeltebuffer ontstaat, de woning warmt immers vanzelf weer langzaam op. Op koude(re) dagen kan de woning uiteraard overdag alvast worden opgewarmd in plaats van afgekoeld.

Andere stroomverbruikers zoals wasmachines en vaatwassers kunnen overdag ook gebruikmaken van zonnestroom, in plaats van dat deze bijvoorbeeld ’s nachts draaien vanwege het lage(re) stroomtarief. Een en ander is via domotica prima te automatiseren, al willen klanten voor de zekerheid misschien liever toch zelf in de woning aanwezig zijn zodra deze apparatuur draait. Bij woningen waar een laadpaal op het eigen terrein aanwezig is of kan worden geïnstalleerd, kan ook de elektrische auto alvast tijdens de zonnige uren zoveel mogelijk worden opgeladen. Vaak kun je het voertuig vervolgens ook nog als (extra) thuisaccu inzetten.

Gerelateerde artikelen